Põltsamaa valla spordielu hakkab vedama Silver Nõmmiksaar

Jalgpallitreenerina tuntust kogunud Silver Nõmmiksaar töötab käesoleva aasta algusest Põltsamaa vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonnas spordi- ja tervisedenduse spetsialistina. Tema eesmärgiks on panna kümne tuhande elanikuga ühendvalla moodustanud nelja senise omavalitsuse spordirahvas ühiselt tegutsema ning vormida spordivaldkond ühtseks tervikuks.


Haldusreformi eelses Põltsamaa vallavalitsuses spetsialistina töötanud Silver Nõmmiksaar otsustas ametikohale kandideerida oma sporditausta tõttu. “Soovin kaasa aidata mulle kõige südamelähedasema valdkonna arengule uues ühendvallas,” ütles enda asutatud spordiklubi Motiiv mõne aastaga Eesti neidude jalgpalli tippu viinud mees. “Praegune üleminekuaeg annab võimaluse kõike uuesti luua ning teha seda varasemast paremini.”

Põltsamaa kandist pärit Nõmmiksaarel uuel ametikohal pikka sisseelamisaega vaja ei läinud, samas ei soovi ta eesmärkide täitmisel liigselt tormata. “Enne tuleb saada selgus praeguses olukorras ning seejärel pakkuda välja konkreetsed lahendused,” lausus ta. “Edasi tuleb liikuda samm-sammult, kirja panna eesmärgid ja vahendid nende saavutamiseks. Võimalikult efektiivselt tuleb kaasa haarata kõik praegu spordivaldkonnas tegutsevad inimesed ning ära kasutada olemasolevad tegevused. Lõppeesmärgiks on vormida spordivaldkond ühtseks tervikuks ning joonistada välja Põltsamaa valla spordipüramiid.”

Valla sportlased jõudsid olümpiale

Valla spordi hetkeolukorda kokku võttes märgib Silver Nõmmiksaar, et seis on kahetine. “Tipus ja tipu lähedal on seis väga hea,” ütles ta. “Olümpiale jõudnud kiiruisutajate kõrval on meil ju ka Eesti täiskasvanute või noortekoondise tasemel sportlased vabamaadluses, murdmaasuusatamises, võrkpallis ja jalgpallis. Ka päris rohujuure tasandil toimuv noortetöö on heas seisus. Samas on kerge tagasilöök tabanud just vahepealseid vanuseid, tagala ei ole paradoksaalsel kombel kõige tugevam just neil aladel, kus meie sportlased on kõige teravamas tipus.”

Silver Nõmmiksaare sõnul tuleb teha tööd, et tuua spordi ja üldisemalt ka liikumisharrastuse juurde võimalikult palju lapsi. “Eriti neid, kes praegu ei osale mitte ainult sporditegevuses, vaid üldse mingis tegevuses,” märkis ta. “Tuleb võimalikult edukalt ära kasutada olemasolev ressurss, et keegi ei jääks kõrvale ning kellegi anne ei läheks kaduma.”

Üheks teguriks, mis on takistanud just maal elavate laste regulaarset spordiharrastust, on õhtuse ühistranspordi puudumine. “Transpordilahenduste väljatöötamine on juba käimas,” lausus Nõmmiksaar. “Riigilt saadud huvihariduse rahadega on meil võimalik toetada ka seda valdkonda, et lapsed saaksid paremini osaleda vallakeskuses toimuvatel treeningutel ning kaasa lüüa teistes huviringides. Lisaks püüame varasemast rohkem jõuda ka väiksematesse kohtadesse, et kõige pisemaid ei peaks sõidutama ning nad saaksid spordiga algust teha kohapeal. Praegu on meil selles osas spordiringide või treeningutega hästi kaetud Esku, Lustivere, Pisisaare ja Puurmani, kus tegevus toimub läbi kooli või muude lahenduste, lisaks kolmandale sektorile on seal abiks ka Põltsamaa Spordikool. Kui lapsed juba teavad, millega nad rohkem tegeleda tahavad, on neil võimalik sportimist jätkata linnas toimuvatel treeningutel.”

Spordikooli tähtis roll püsib

Silver Nõmmiksaare sõnul jääb valla noortespordi keskmesse Põltsamaa Spordikool, kus kvalifitseeritud treenerite käe all on võimalik tegeleda maadluse, kergejõustiku, jalgpalli, võrkpalli ja suusatamisega. “Spordikool on meie noortespordi lipulaev ning me ei kavatse seda mudelit lõhkuda,” ütles ta. “Põltsamaa piirkonnas tegutseb spordimaastikul samas ka kümmekond aktiivset MTÜ-d, kes annavad olulise panuse ürituste korraldamisel ning spordi- ja liikumisharrastuse kasvatamisel. Peame toetustega tagama, et kõigil oleksid turul võrdsed võimalused ning et tublide ja tegusate MTÜ-de tegevus ei jääks majandusliku poole taha.”

Nõmmiksaare hinnangul tuleks Põltsamaa spordikooli kuvandit arendada. “Spordikoolis tuleb konkreetselt paika panna treening-, võistlus- ja arendustöö põhimõtted,” märkis ta. “Spordikooli tuleb paremini turundada ja anda talle nähtav visuaalne identiteet. Plaanis on näiteks muretseda juba sel aastal spordikoolile ühtsed võistlusvormid. Arendada tuleb ka spordikooli kodulehte ja selle nähtavust sotsiaalmeedias, et info kooli kohta oleks praegusest hõlpsamalt leitav tänapäevastes infokanalites.”

Täiskasvanute sport jääb Silver Nõmmiksaare sõnul Põltsamaa piirkonnas eelkõige siiski harrastus- ja tervisespordiks. “Loomulikult teeme kõik endast sõltuva, et kaasa aidata meie piirkonnast pärit tippsportlaste eduteele, seda nii tunnustamise kui ka toetamisega,” lausus ta. “Põhirõhk toetuste osas peaks aga sel ajal ikkagi juba mujal olema, omavalitsus ei saa olla tippsportlase põhiliseks toetajaks.”

Valla spordibaasidest rääkides tõmbab Silver Nõmmiksaar selge joone tali- ja suvealade harrastamise tingimuste vahele. “Talialade harrastamisel oleme vabariigi mõistes üpris heas seisus,” ütles ta. “Adaveres on väga head tingimused uisutamiseks ning Kuningamäel suusatamiseks, seal on ka kunstlume tootmise võimalus. Suviste tegevuste poolelt on aga selged vajakajäämised – meil ei ole korraliku staadionit ning olemasolevadki spordiväljakud on suviti olnud korraliku hooldusniiteta. Senisest suuremat tähelepanu vajaksid ka terviserajad ja kergliiklusteed.”

Spordibaase on juurde vaja

Kõige olulisema uuendamist vajava spordiobjektina nimetab Nõmmiksaar ühisgümnaasiumi juures asuvat kunstmuruväljakut. “See on valla kõige suurema kasutusega spordiplats, kus päeval toimuvad koolitunnid ja õhtuti treeningud. Väljak on tänaseks täielikult amortiseerunud. Väljakukatte vahetus on aga juba plaanis ning see annaks piirkonna sporditegevuses suure efekti,” märkis ta.

Viimastel aastatel on räägitud ka Põltsamaale staadioni ja ujula rajamisest. “Põltsamaal võiks olla täismõõtmetes staadion ning ka ujula on absoluutselt vajalik, kuid selliste, väga suurt ressurssi nõudvate, otsuste tegemisel tuleb vaadata juba valla üldist strateegiat,” lausus Nõmmiksaar, lisades, et vald püüab siiski aidata staadionist kõige rohkem puudust tundvaid sportlasi. “Kergejõustikku harrastavatele spordikooli õpilastele otsime võimalusi, et nad saaksid vähemalt korra nädalas kasutada Jõgeva või Türi staadioni. Kindlustame nad ka vajaliku transpordiga.”

Uues vallas toimuvate spordiürituste kohta võib infot leida spordikalendrist valla kodulehel. “Koondame kõik valla spordi- ja terviseüritused ühte kalendrisse, kust huvilistel on võimalik vajalikku informatsiooni leida,” ütles Nõmmiksaar. “Tulevikus püüame koostöös MTÜ-dega ka spordisündmusi paremini aasta peale laiali jagada, et vältida ürituste kattumist.”

MATI ALEV

blog comments powered by Disqus