Põltsamaa valla eelarve täitub plaanitust kiiremini

 

Põltsamaa valla tänavuse aasta eelarve tuludeks on planeeritud ühtekokku 2707914 eurot. Juulikuu lõpu seisuga oli planeeritud tuludest laekunud eelarvesse 1731991 eurot, mis on 64 protsenti plaanitust.

Kulutusteks on planeeritud 2655202 eurot. Juulikuu lõpuks oli kulutusi tehtud 1622594 euro ulatuses, mis moodustab 61 protsenti kulutusteks planeeritud eelarvest. Proportsionaalselt peaks seitsme kuuga olema laekunud 58,1 protsenti eelarve tuludest.

Maamaksu laekus seitsme kuuga Põltsamaa valla eelarvesse 178 952 eurot, millest on laekunud 110 183 eurot, mis moodustab 61,6 protsenti maamaksu eelarvest.

Füüsilise isiku tulumaksu eelarve on Põltsamaa vallas tänavu 1 326 067 eurot. Juulikuu lõpuks laekus füüsilise isiku tulumaksu 60,5 protsenti plaanitust.  Põltsamaa valla peafinantsisti Viida Kuusiku sõnul laekus käesoleval aastal seitsme kuuga  tulumaksu eelarvesse 7,1 protsenti rohkem kui mullu. Tulumaksu laekumist mõjutab nii tööhõive kui ka sissetulekute muutused.  Kui käesoleva aasta 31. jaanuari seisuga oli  Põltsamaa vallas 122 registreeritud töötut, siis 31. juuli seisuga oli neid 75.  Tööealisi inimesi elab Põltsamaa vallas umbes 1700. Viida Kuusik võrdles valla töötute arvu Põltsamaa linna vastava näitajaga. 31. jaanuari seisuga oli Põltsamaa linnas 96 töötut ning 31. juuli seisuga 54 registreeritud töötut. Jõgevamaal on kokku umbes 15 900 tööealist inimest.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus