Põltsamaa vald pakub võimalust hauaplatsist loobuda

Põltsamaa vallavalitsus võtab vastu avaldusi inimestelt, kes tahavad loobuda Põltsamaa valla kalmistutel hauaplatsidest, mida ei soovita enam hooldada.


Põltsamaa linna kalmistuvahi Madis Roio sõnul on linna kalmistul kuni paarsada hooldamata või rohtunud hauda. Sageli on tegemist kalmudega, mida hooldasid lahkunu esimese ringi järeltulijad, nende lahkumise järel on aga hauad jäänud hooldamata. Samal ajal laieneb kalmistu uute hauaplatside arvelt. Hooldamata kalmud rikuvad kalmistu üldist väljanägemist ja tekitavad rahulolematust naaberplatside omanike seas.

Et tagada kalmistu territooriumi mõistlik kasutus ja vähendada hooldamata haudade arvu, pakub Põltsamaa vallavalitsus inimestele võimalust loobuda nendest haudadest, mida ei soovita enam hooldada.

Avaldus tuleb vormistada lihtkirjalikult ja selles tuleb ära näidata järgmised andmed: inimese nimi, kelle hauaplatsist soovitakse loobuda, avalduse esitaja seos lähedasega, kelle hauaplatsist soovitakse loobuda, kontaktandmed, kelle poole pöörduda täpsustavate küsimuste korral.

Avaldus tuleb saata Põltsamaa vallavalitsuse e-posti aadressile info@poltsamaa.ee või tuua Põltsamaa Vallavalitsuse kantseleisse Lossi tn 9.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus