Põltsamaa vald kavandab uut lasteaeda

Põltsamaa vallavalitsus kuulutas välja Põltsamaa linna uue lasteaia projekteerimis-ehitustööde hanke. Uut lasteaeda plaanitakse rajada endise lauluväljaku territooriumile – kinnistule, mis asub aadressil Kuuse tn 19. Praegu on käimas detailplaneeringu koostamine.


Eelprojekti järgi, mille koostas OÜ Projektibüroo, rajatakse lauluväljaku alale kahekärjeline lasteaiahoone, kus on avar aatrium, liigendatav saal ja koridorides olevad tegevusalad. Lasteaia õuealale plaanitakse rajada iga rühma juurde oma mänguväljakuala koos liivakasti, mängumajade, lipuväljaku, tunnetusala, liikumistegevuste ala, liikluslinnaku, rühma puude ala, ronimislinnaku ja madalseiklusrajaga.

Lasteaia juurde tuleb ujula

Lisaks lasteaiale on eelprojektis kavandatud veel ühe „kärje” rajamine, milleks on ujula.
Põltsamaa valla arengu- ja planeerimisosakonna juhataja Kristi Klaos lausus, et ilmselt ei õnnestu enne järgmise aasta kevadet uue lasteaia ehitustöödega alustada.
„Teadupärast oli Põltsamaa vallal varasem plaan ehitada lasteaed hoopiski Lembitu tänavale – asukohta, kus asub praegune Tõrukese lasteaed. Volikogu otsustas aga juuli alguses, et lasteaed tuleks rajada hoopiski Kuuse tänavale. Asukoha muutus tähendas omakorda seda, et tuli algatada ka uus detailplaneering, tegemist pole siiski üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga. Planeeringu koostamine käib paralleelselt projekteerimis-ehitustööde hankega,” selgitas Kristi Klaos.
Põltsamaa uue lasteaia detailplaneeringu koostab osaühing Ruumi Grupp.

Uue aasta kevadeks planeering valmis

„Praeguseks on detailplaneering algatatud, tehnilised tingimused võetud ja planeeringu põhilahendus on koostatud. Nüüd on vaja kooskõlastada planeering kõikide vajalike ametite ja ka piirinaabritega, seejärel võetakse planeering vastu ja pannakse avalikule väljapanekule. Viimane etapp on planeeringu kehtestamine, millega loodame ühele poole saada 2021. aasta kevadel. Loodame, et tuleva aasta märtsi- või aprillikuuks oleme kõigi vajalike toimingutega valmis saanud,” selgitas arenguspetsialist Kersti Viggor.
Lasteaia projekteerimis-ehitustööde hanke menetlus toimub kaheetapilisena. Esimeses etapis tuleb hankes osalejatel esitada hankel kvalifitseerumiseks taotlusdokumendid – taotluste esitamise tähtaeg on 11. november.
Seejärel on hanke tingimustele vastavatel ettevõtetel võimalik 25 päeva jooksul esitada omapoolne projekteerimis-ehitustööde pakkumus.
Hanke eeldatav maksumus on 3,5 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks.
Vallavalitsus loodab lasteaia ehituseks saada toetust energiatõhususe riiklikust meetmest, mille taotlusvoor avaneb eeldatavasti novembris.
Ehitustöödeks kulub ilmselt umbes aasta. Juba sel aastal on vallal plaanis aastaid kasutuna seisnud vana lauluväljak maha lammutada.
„Lammutusprojekt on koostatud ning taotlus KredExile on esitatud. Kui ilma peab, siis loodame laululava maha lammutada veel selle aasta jooksul,” märkis Kristi Klaos.
Põltsamaa linna uue lasteaia rajamine on seotud haridusvõrgu põhjalikuma ümberkorraldamisega Põltsamaa vallas, mille käigus sulgevad osad väiksemad koolid, näiteks Esku-Kamari kool ja Pisisaare algkool, tuleva aasta sügisest oma uksed.

TAAVI KELDER

blog comments powered by Disqus