Põltsamaa ujula hange on üleval

Põltsamaa vallavalitsus kuulutas välja ujulateenuse riigihanke. Hanke eesmärgiks on leida arendaja, kes rajab Põltsamaa linna uue ujula ning tagab, et kümne aasta jooksul saavad Põltsamaa valla lapsed kohapeal ujumise algõpetust ja käia ujumistreeningutel.


Praegu puudub elanikel Põltsamaa vallas võimalus käia aasta ringi kodukoha lähedal veemõnusid nautimas. Põltsamaa elanikel on küll võimalus käia reedeti ja laupäeviti saunas SA Põltsamaa Sport hallatavas saun-ujulas, sealne ujula on aga suvekuudel suletud. Tegu on nõukogude ajal valminud endise Põltsamaa EPT ujulaga, mis on avariilises seisukorras ning vajab suuremat remonti.
SA Põltsamaa Sport juhataja Margus Metsma selgitas, et hiljuti tekkis ujulas probleem sellega, et vesi imbus kuhugi. Veekadu oli basseinis suur, probleemile asuti otsima lahendust. „Loodetavasti on nüüdseks avarii kõrvaldatud,” ütles Margus Metsma, lisades, et möödunud nädalal lasti vesi uuesti basseini.
Veekeskustes käiakse Põltsamaalt naaberlinnades, olgu siis Tartus, Paides või Suure-Jaanis, ujuma sõidetakse ka Kuremaale.
Suvekuudel on Põltsamaa elanikel võimalus supelda Põltsamaa jões, Pajusi ujumiskohas või Kamari paisjärves, kuid sellega, et talvekuudel saavad kohalikud ujumiseks kasutada üksnes Roosiaia teel paiknevat Põltsamaa saun-ujulat, elanikud rahul pole.
Juba aastaid on kohalik omavalitsus rääkinud uue ujula vajadusest. Vana ujulat püütakse hoida käigus seni, kuni see on võimalik ja seal toimuvad jätkuvalt ujumisõpetuse tunnid.

Toetavad teenused

Vallavalitsuse arengu- ja planeerimisosakonna juhataja Kristi Klaos selgitas, et Põltsamaa vallal endal pole plaani uue ujula ehitusprotsessis osaleda, vaid hakata ettevõtjalt ostma teenust, mis peaks mingis mahus ära katma ka investeeringuga seotud kulud.
Ujulateenuse riigihanke võitja rajab Põltsamaale vähemalt kolmerajalise 25 meetri pikkuse põhibasseini ja vähemalt 60-ruutmeetrise algõppebasseini. Lisaks võib arendaja rajada ujula juurde muid toetavaid teenuseid – valikut erinevatest saunadest, mullivanne, massaažitube või majutusasutuse. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 30. november ja pakkumus tuleb esitada riigihangete registri kaudu.
Mõistagi on hankelepingu üheks kriteeriumiks madalaim hind. Küsimusele, millal võiks uus ujula valmis saada, vastas Kristi Klaos, et kõik oleneb sellest, millal ehitajaga leping sõlmitakse.
„Riigihanke puhul on hindamiskriteeriumite üheks hinnatavaks väärtuseks ka aeg, millal hakatakse teenust osutama. Mida kiiremini teenuse pakkumine kavandatud on, seda paremad hindepunktid selles osas saab. Oleme ette pannud, et eelduslikult võiks periood kuni teenuse osutamiseni olla kolm aastat alates lepingu sõlmimisest,“ lausus Klaos.
Ujula ehitaja otsimisel võetakse aluseks Tõrva ujulat – selle aasta mais algas nimelt aastaid kavandatud ujula ehitus Tõrva linnas ja umbes sama suurt ujulat sooviks endale ka Põltsamaa vald. Tõrva puhul tuleb rääkida ka sellest, et ujula ehitatakse õpilaskoduga kokku.
„Hiljuti tegi ujula hanke Tõrva vald. Sinna ehitatakse 25 meetri pikkust kolmerajalist ujulat ning spaad ja majutuskohti. Hankes oli esitatud neli pakkumist, odavaim jäi veidi alla 3 miljoni euro,“ ütles Klaos.
Võimalik on see, et ka Põltsamaale rajatakse ujulaga koos majutusasutus.

Kaalumisel eri asukohad

Kui Põltsamaa vald ujula ehitajat ei leia, siis plaanitakse mõne aja möödudes uuesti riigihange välja kuulutada.
„Ilmselt proovime mõne aja pärast uuesti ning püüame kogu vahepealse aja leida potentsiaalseid arendajaid ja huvilisi. Kui aga arendaja abil ujula ehitamine siiski ei õnnestu, siis tuleb ujula ehitada vallal endal. Seda ilmselt aga alles viie kuni kümne aasta pärast kui tänased suured investeeringud, nagu näiteks uus lasteaed, tehtud saavad ja valla investeerimisvõimekus paraneb. Loodetavasti õnnestub uuel EL finantsperioodil selleks ka toetusrahasid kaasata,“ rääkis Kristi Klaos.
Võimalike asukohtadena on Põltsamaa vald välja pakkunud erinevaid kohti, sealhulgas hüljatud hooneid, mida Põltsamaal leidub hulgi. Välja on pakutud nii Kördiööbiku parki, Lille tänava kooli kõrval olevat platsi (hariduslinnak), endist Paala poodi, Orkla vana kontorihoonet lossikompleksi vastas, Põltsamaa kinomaja ja Aleksandrikooli hoonet Kaarlimõisas.
Teadupärast plaanis mõnda aega tagasi Uue-Põltsamaa mõisahoone kõrvale ujulat ehitada ettevõtja Raul Lättemägi. Kas ta on ujula ehitamise plaanidest loobunud?
„Loodame, et mitte. Antud hange ongi konkreetseks vallapoolseks sisendiks arendajale, sealhulgas Raul Lättemäele. Vald on omalt poolt seadnud ette suhteliselt avatud ja vabad tingimused ja iga arendaja saabki tulla omapoolse ettepanekuga,” vastas Kristi Klaos. Raul Lättemägi polnud nõus sel teemal endapoolset kommentaari lisama.
Möödunud neljapäeval toimunud vallavolikogu istungil küsis vallavolikogu liige Indrek Eensalu seal ettekandega esinenud vallavanemalt, kas nüüd, kus hange on üleval, Põltsamaale ujula ehitamise vastu huvi tundjaid juba on. Andres Vääni vastus kõlas, et seda on veel vara öelda.

TAAVI KELDER

blog comments powered by Disqus