Põltsamaa noortevolikogu pidas avaistungi

Läinud nädala neljapäeval kogunes Põltsamaa vallamajas esimene Põltsamaa valla noortevolikogu, mis valis endale kolmeliikmelise juhatuse ja pani paika 2019. aasta tegevuskava.


Noortevolikogu valis oma esimeheks Kaisa Saluste ja aseesimeesteks Marko Uusküla ja Jan Müüri.

Volikogu avaistungil tervitasid noori Põltsamaa vallavalitsuse noorsootööspetsialist Annika Kallasmaa, vallavolikogu esimees Andres Vään ja abivallavanem Karro Külanurm. Külalisena oli kohal Jõgeva valla noortekeskuse juhataja Riin Juurma, kes tutvustas koostöövõimalusi SA Archimedes noorteagentuuri koostööpartnerina.

„Soovin Põltsamaa valla noortevolikogule vaprust, sihikindlust ja usinust ideede elluviimisel, koostöö tegemisel ja Põltsamaa valla noorte huvide esindamisel,“ ütles Kallasmaa.

Noortevolikogu kiitis heaks 2019. aasta tegevuskava, mille alusel on võimalik saada tegevustoetust Eesti Noorteühenduste Liidult. 29. aprillist 5. maini toimuva Euroopa noortenädala raames on plaanis korraldada Põltsamaa valla noortele aardejaht ja tutvustada Eurodeski võimalusi. Rahvusvaheline infovõrgustik Eurodesk tegeleb üleeuroopaliste võimaluste teemalise info jagamisega nii noortele kui ka noorsootöötajatele.

Räägiti ka noorte ja noorsootöötajate tunnustamisest, noorte omaalgatusprojektide toetamisest, koostööst õpilasesindustega ja maakonna noortevolikogudega.

Põltsamaa valla noortevolikogusse kuuluvad Pirjo Malinen, Joosep Kukk, Enri Reismann, Ann Pedosk, Kelly-Riin Kärt, Jan Müür, Marko Uusküla, Kaisa Saluste.

Noortevolikogu on Põltsamaa vallavolikogu juures tegutsev noortest koosnev nõuandva õigusega esinduskogu, mis esindab Põltsamaa valla noorte huve. Selle põhitegevuseks on noortele ühiskondliku elu korraldamises aktiivsemalt osalemise võimaldamine. Vallavolikogu konsulteerib noortevolikoguga valla noorsootöö kavandamisel, teostamisel ja hindamisel. Noortevolikogu ettepanekud on vallavolikogule ja vallavalitsusele soovitusliku iseloomuga.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus