Põltsamaa linnavolikogu nimetas teenekad linnakodanikud

Põhjaliku kaalumise tulemusena jõudsid komisjoni liikmed seisukohale, et Põltsamaa linna aukodanikuks nimetatakse 2012. aastal Villu Ojassalu ning  linna teenetemärgid omistatakse Tiit Vaasnale ning Udo Vellendile. Põltsamaa linnavolikogu nõustus ajutise komisjoni esimehe ettepanekuga üksmeelselt.

Põltsamaa linnavolikogu juurde on teenekate linnakodanike valimiseks moodustatud ajutine komisjon, mida juhib Põltsamaa linnavolikogu aseesimees Raul Kirsel. Tema sõnul on teenekaid linnakodanikke, kes ei ole veel tunnustuse osaliseks saanud, piisavalt. Samas on ajutise komisjoni liikmed tõdenud, et konkurents selles osas muutub järjest tihedamaks. Seekord oli komisjonile esitatud kolm Põltsamaa linn aukodaniku kandidaati ning 11 linna teenetemärgi kandidaati.

Põltsamaa linna aukodaniku tiitli ja teenetemärkide üleandmise tseremoonia toimub Eesti Vabariigi  94. aastapäevale pühendatud pidulikul õhtul Põltsamaal.

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus