Põltsamaa linna eelarve laekumistel hoitakse silma peal

Viimasel Põltsamaa linnavolikogu istungil selgus, et valdadelt on linnale laekumata  kahe kuu arvete eest 1,4 miljonit krooni.

Põltsamaa linnavolikogu alatise arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Marrgus Oro muretses, mis saab teistelt omavalitsustelt laekumata summadest. „Ümberkaudsed omavalitsused võlgnevad meile juba praegu 1,4 miljonit krooni ja ees on veel kümme kuud, selliselt anname oma linna maksumaksja raha krediidina välja teistele omavalitsustele,“ mõtiskles Margus Oro. Arengu- ja ettevõtluskomisjoni juhi hinnangul tuleks midagi tõsiselt teistelt omavalitsustelt laekumata jäänud summade osas ette võtta. Margus Oro juhtis volikogu tähelepanu sellele, et käimas on remonditööd Põltsamaa ühisgümnaasiumis ning ees on ootamas vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitustööd. „Me ei saa hoida kusagil kellelgi käes kinni miljoneid kroone,“ toonitas Oro.

Ta näeb ohumärke selles, et oma tegevust on kokku tõmbamas mitmed lähiümbruse karjäärid ja samuti põllumajandusettevõtted.

Põltsamaa linnavolikogu esimees Toivo Kroon märkis, et võib-olla tulenevad võlad sellest, et vallad alles võtsid eelarved vastu. Seni on vallad Krooni sõnul linnale päris korralikult arvete eest maksnud.

Põltsamaa linnavalitsuse pearaamatupidaja Sille Epro sõnul on füüsilise isiku tulumaksu, mis moodustab maksulaekumistest väga olulise osa, eelarvesse planeeritud 34,7 miljonit krooni. Laekunud on praeguse seisuga 5,1 miljonit krooni. Seda on 7302 krooni võrra vähem kui kahe kuuga oleks pidanud laekuma. Reklaamimaksu on eelarvesse plaanitud 20 000 krooni, tegelikult on laekunud 7767 krooni, mida on 4400 krooni võrra rohkem kui kahe kuu eelarve mahust. Kaupade ja teenuste müügist saadavat raha on eelarvesse plaanitud 15,9 miljonit krooni. Laekunud on sellele eelarve reale 1,2 miljonit krooni. Seda on 1,4 miljoni krooni võrra vähem kui kahe kuu eelarve ette nägi.

Riigilõivusid on eelarvesse plaanitud 90 000 krooni ulatuses. Praeguseks on riigilõivusid laekunud 6200 krooni ulatuses. Seda on 8800 krooni võrra vähem kui oleks pidanud kahe kuuga laekuma. Samas pole Sille Epro sõnul riigilõivude näol tegemist sellise tululiigiga, mis jaotuks enam-vähem võrdselt kõigi kuude lõikes. Hallatavate asutuste omatulusid on eelarvesse plaanitud 15,8 miljonit krooni, millest praeguseks on laekunud 1,2 miljonit krooni.  Seda tululiiki on laekunud kahe esimese kuuga vähem 1,4 miljonit krooni.

Linnavolikogu võttis saadud info teadmiseks ja jälgib hoolega edasist maksude laekumist.

iii

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus