Põltsamaa aukodanikuks saab Margus Oro

Põltsamaa linnavolikogu ajutine komisjon tegi volikogule ettepaneku nimetada 2015. aastal Põltsamaa linna aukodanikuks Margus Oro, kes kõnealuse komisjoni liikmena ennast aukodaniku valimisel hääletamiselt taandas.

Ajutine komisjon tegi ka ettepaneku anda Põltsamaa linna teenetemärgid 2015. aastal välja Leo Tõnsonile ja Uno Valdmetsale.

Põltsamaa linnavolikogu kiitis ajutise komisjoni ettepanekud heaks.

Teenekate linnakodanike väljaselgitamisega tegelenud ajutise komisjoni juht Margus Ääremaa lausus, et viimasel  koosolekul osalesid lisaks temale Andres Vään, Jaan Aiaots, Mart Joosep ja Margus Oro. Koosolekul avati kinnised ümbrikud, kus olid kirjas esitatud kandidaatide nimed. Komisjoni ülesanne oligi esitatud kandidaatide seast kõige tublimad välja valida ning esitada need kinnitamiseks linnavolikogule. Aukodaniku nimetamiseks oli komisjonini jõudnud kaks ümbrikku kahe nimega, teenetemärkide andmiseks oli üle antud kolm ümbrikku kolme kandidaadi nimega.

Vastavalt Põltsamaa linna kehtestatud korrale, võib igal aastal välja anda ühe linna aukodaniku nimetuse ja kaks linna teenetemärki.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus