Põllul ja farmis ei saa õppimata hakkama

Novembris palusime kooli külla Torma Põllumajandusosaühingu juhataja  Ahto Vili, tutvustamaks VIII ja IX klassi õpilastele maaelu ja kodumajandit.

Põllumajandusega seotud elukutsetega tutvumiseks oli meie kooli V klassil võimalus käia farmis. Läksime kohale lüpsiajaks ? kella üheteistkümneks. Lehmi on farmis üle 500. Korraga tuleb lüpsiplatsile 40 looma. Nägime, kuidas arvutisse ilmusid andmed: lehma number, järjest kasvav piimakogus. Ka looma tervisliku seisundi näitas ära arvuti. Iga päev läheb Torma farmist Laeva meiereisse 14 tonni piima ja poest saame osta seda Alma piima nime all. Parimad lehmad annavad päevas üle 6 pange piima.

Saime näha ka noorloomade lauta ning jõusööda segamist, mida reguleerib arvuti vastavalt lehma piimatoodangule. Kõige rohkem meeldis meile vasikalaudas. Meil lubati vasikaid silitada. Nad olid hästi sõbralikud.

VII ja IX klassi poisid käisid tutvumas põllutöömasinatega. Töökoja õuel oli põlluleminekuks käivitatud võimas traktor. Seletusi jagas meile Aivar Vainu. Jälle olid kõik vajalikud andmed alates külvinormist arvutis näha. Arvuti võtab vastu ka satelliidilt tuleva GPS-signaali, tänu millele automaatjuhtimisseade Autotrack masina eel hoiab. Traktoristi ülesanne on traktor põlluotstel ringi pöörata ja arvuti tööd jälgida. Tutvusime veel mürgipritsiga, millele on paigaldatud mürgikogust reguleerivad seadmed. Seejärel sõitsime põllule, kus käis külv.

Aitäh sulle, Alar Tamm, et lubasid ka meil põllul mõned read külvata. Nii võime öelda, et meilgi oli oma väike osa selles, et Torma POÜ sel kevadel teraviljakülviga ühele poole sai.

Meile sai aga selgeks, et ilma õppimata ei ole võimalik põllu- ega farmitöid teha.

Torma Põhikool tänab teid, Ahto Vili, Liivi Pavlihhina ja Koidula Liis!

Torma POÜd külastanud Torma Põhikooli õpilased

blog comments powered by Disqus