Politseikroonika

Leiti salakaupa
26. veebruaril otsis politsei läbi Mustvee linnas Kaluri tänava maja. Läbiotsimise tulemusena leiti 70 pakki Eesti maksumärgita sigarette Prima Nevo ja 55 liitrit puskarit. Tabatud Natalja (1952) suhtes alustati kriminaalmenetlust Karistusseadustiku paragrahvide alusel, mis käsitlevad tubakatoodete ja alkoholi käitlemise korra rikkumist. Selliste tegude eest näeb seadustik ette rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistuse. Naist on sama väärteo eest juba varem karistatud.

Narkootikume proovinud noorte arv vähenenud
Uuringu «Trendid koolinoorte uimastitarvitamises» tulemustest selgus, et uimastite pruukimine noorte hulgas on võrreldes 1999. aastaga vähenenud vaid Jõgevamaal, kus uimasteid on proovinud üheksa protsenti noortest. Kõigis teistes piirkondades on narkootikume proovinud noorte arv kasvanud.

Lõuna Politseiprefektuuri narkokuritegude talituse Jõgeva piirkonna töötajate andmetel on sellele kaasa aidanud möödunud aastal Jõgeval läbi viidud reidid ja operatsioonid narkootikumide levitajate ja tarvitajate väljaselgitamiseks. Suvel korraldati koostöös piirivalve lennusalga töötajatega operatsioon Peipsiäärses piirkonnas võimalike narkokasvatuste avastamiseks.

Piirkondlikult pandi narkokuritegusid rohkem toime Mustvee linnas ja Kasepää vallas, kus enamjaolt on tegemist Ida-Virumaalt pärit narkomaanidega, kes korjavad seal mooni. 2003. aasta jooksul avastati 66 väärtegu, mis olid seotud narkootilise või psühhotroopse aine tarvitamisega ilma arsti ettekirjutuseta või selle omamisega väikeses koguses.

Möödunud aasta detsembris avastas Jõgeva narkopolitsei politseioperatsiooni käigus Põltsamaa vallas Adavere lähedal talumajas ecstasy tablettide lähteaineid ja tablettide valmistamise masina. Selles kuriteos süüdistatavana viibib hetkel kohtu loal vahi all üks noormees (1978), süüdistus on esitatud ka teisele noormehele ( 1977).

Alates käesolevast aastast hakkas tööle Lõuna PP ühtne narkokuritegude talitus, mille kaks politseinikku töötavad Jõgeval. Vajadusel saab Lõuna PP narkokuritegude talitus koopereeruda ja suuremaid operatsioone korraldada. Lõuna PP narkopolitsei ootab kodanike vihjeid seaduserikkumiste kohta e-posti teel narkovihje@louna.pol.ee või anonüümsel automaatvastajaga vihjetelefonil 7 308 600.

Varastati sõiduk
29. veebruaril kella 20.10 ajal teatati, et Jõgeva linnas Rohu 2 maja eest on varastatud helehall Volkswagen Passat, mille registreerimisnumber 096 ARZ. Selle auto kohta ootab Jõgeva politsei teavet telefonil 776 8447 või 110.

Poevargus
27. veebruaril kell 15.15 tabati Jõgeva linnas Kajaka poes kolm alaealist poissi, kes varastasid purgi õlut Presidendi Pilsner. Poisid anti üle vanematele ning nendega tegeleb edasi noorsoopolitsei.

Muud sündmused
26. veebruaril kell 21.15 teatas Aare (1951), et Jõgeva vallas Jõgeva alevikus Aamissepa tänava majas põletab tema elukaaslane temale kuuluvaid riideid. Politsei sõitis sündmuskohale ning selgitas välja, et mees oli purjus ja vihastas selle peale, et naine viskas ahju tema katkise särgi. Juhtum lahenes rahumeelselt kohapeal.

29. veebruaril kell 13.50 teatati, et öö jooksul sõideti Jõgeva vallas Kärde külas sõiduautoga VAZ 2106 vastu võrkaeda, mille tulemusena on võrk deformeerunud.

Patrull leidis sündmuskohalt mahajäetud auto. Kiire jälitustöö tulemusena leidis patrull ka arvatava auto kasutaja, kes lubas aia ise vabatahtlikult ära parandada.

27.-29. veebruaril igal õhtul viis patrull Põltsamaa bussijaamast kainenema Helduri (1951), kes oli end sinna magama sättinud. Mees toimetati kõigil kolmel korral arestimajja soojema koiku peale, kui seda on bussijaama pink.

Politseil tuli veel nädalavahetusel vaigistada lärmajaid ja kodurahu rikkujaid, toimetada kainenema tänaval viibinud või maganud joobes isikuid ning lahendada peretülisid.

Liina Pissarev,
Lõuna PP avalike suhete büroo pressiesindaja

blog comments powered by Disqus