Politsei liiklusliin jätkab üleriigiliselt liiklusalaste küsimuste lahendamist

Juunikuus üleriigiliselt tööd alustanud politsei liiklusliin 14900 on nelja tegutsemiskuu vältel lahendanud ligemale 4000 teadet. Inimeste jätkuvalt suur huvi liiklusalastes küsimustes nõu saada ning omalt poolt liiklusohutusse panustada viis otsuseni projektiga üleriigiliselt jätkata.

Nelja tegutsemiskuu vältel on liiklusliinile laekunud teadete hulk jõudsasti kasvanud, selle ajaga on lahendatud ühtekokku 3827 liikleja mure. Kui juunis-juulis jäi teadete arv keskmiselt 900 piirimaile, siis augustis-septembris ületas see tublisti tuhande teate piiri ühe kuu kohta.

Liiklusliinile laekuvate teadete hulk näitab, kui palju on eestlased õigupoolest karistushirmu väärtustavast totalitaarühiskonnast igaühe isiklikku panust ning vastutust tähtsustava kodanikuühiskonna poole edasi liikunud. Põhjanaabritega võrreldes oleme küll veel mõnevõrra passiivsemad sekkujad, kuid liiklusliinile laekuvate teadete järkjärguline kasv kinnitab, et liiklusturvalisuse tagamiseks on väga paljud liiklusalaseid kitsaskohti märgates varmad vahele astuma.

Politsei liiklusliinile 14900 oodatakse eeskätt teateid selliste liiklusalaste rikkumiste kohta, mille puhul poleks hädaabinumbrit 110 otstarbekas kasutada. Liiklusliin töötab kõikidel päevadel ajavahemikul kella 7.00 kuni 19.00.

Politsei liiklusliinile nelja kuuga laekunud teated:

*Joobekahtlusega juht: 166 teadet

*Kiirusületaja: 349 teadet

*Ohtlikud/keelatud manöövrid: 547 teadet

*Parkimisprobleemid: 1026 teadet

*Eksimused jalakäijate ülekäigurajal: 87 teadet

*Turvavarustuse mittekasutamine: 37 teadet

*Keelava fooritulega sõit: 327 teadet

*Liiklusmärgi nõuete eiramine: 395 teadet

*Muu liiklusalane probleem või küsimus: 893 teadet

*Lõuna-Eesti: 2106 teadet

*Põhja-Eesti: 1291 teadet

*Lääne-Eesti: 266 teadet

*Ida-Eesti: 164 teadet

*Kokku: 3827 teadet

Allikas: politsei- ja piirivalveamet

i

INDREK KOEMETS, politsei- ja piirivalveameti lõuna prefektuuri korrakaitsebüroo juht

blog comments powered by Disqus