Piisonivasikas ja hirvetall said nime

Rändjutlustaja, kerjusmunkluse rajaja ja loomakaitsepühaku Assisi Franciscuse surma-aastapäevale pühendatud loomakaitsepäeva on loomapargis Eesti Metsaseltsi eestvedamisel peetud igal aastal. Nagu veebruarikuisel sõbrapäevalgi, kutsutakse siis kokku loomapargi head sõbrad ja toetajad ning loomapargi elanike ristivanemad. Seekord keegi ristivanematest kahjuks isiklikult kohale tulla ei saanud, küll aga saatsid nad sooje tervitusi. Piison Villu ristiisa Villu Reiljani tervitused tõi kohale tema abikaasa Anne: minister ise viibis president Arnold Rüütli saatjaskonna koosseisus riigivisiidil Leedus.

Tänupäeval meenutati Elistvere mõisa aida stiilsete võlvide all Assisi Franciscuse elukäiku ja -põhimõtteid, seejärel mindi külla loomapargi neljajalgsetele ja tiivulistele asukatele ning lõpuks tänati pargi abilisi, toetajaid ja koostööpartnereid. Meeneraamatuga peeti meeles ka pargi asutamisest peale loomi toitnud ja talitanud Liina Sarve, kes on kõigi loomadega n-ö sina peal ning kelle armastus ja hoolitsus on aidanud suureks kasvada kõigil siin sündinud või siia toodud loomalastel.

Eelöeldut arvestades pole ime, et kui ühisel lõunasöögil paluti kõigil külalistel paberilehekesele kirja panna nimed, mis nende meelest hiljuti sündinud piisonivasikale ja hirvetallele sobiksid, pakuti piisonivasika nimeks kõige sagedamini just Liinat. Kellele mõeldes hirvetallele Tiiu nime pakuti, pole teada.

Lisaks tänupäeva külaliste pandud nimedele saavad piisonivasikas Liina ja hirvetall Tiiu tulevikus ilmselt ka teise, ristivanemalt pärineva eesnime. Ent need nimed selguvad alles siis, kui ristivanemad leitud.

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus