Piimakvoodi suurendamist saab taotleda alates 1. juunist

Alates 1. juunist kuni järgmise aasta 1. märtsini saavad kvooti taotleda ka lehmapidamist alustavad tootjad, kellel veel piimakvooti pole.

PRIA pressinõunik Heli Raamets ütles, et Eestile määratud ja reservis olevast 16-protsendilisest ehk 97 400-tonnisest piimakvoodist moodustab 76 099 tonni otseturustuskvoot ja 21 301 tonni tarnekvoot. 90 protsenti reservis olevast kogusest jagatakse neile, kes taotlevad piimakvoodi suurendamist ja 10 protsenti uutele tootjatele.

Kvoodi suurendamist saavad taotleda tootjad, kellel on piimakari suurenenud ning uued lehmad on kantud ka PRIAs loomade registrisse. Kvooti saab suurendada ka juhul, kui piimalehmade keskmine toodang on kvoodi määramise ajal kinnitatud keskmise toodanguga võrreldes suurenenud. Kvoodi suurendamise taotlused vaadatakse läbi hiljemalt 15. augustiks.

Käesolev kvoodiaasta algas 1. aprillil 2004 ja kestab 2005. aasta 31. märtsini.

Praegu on kvoodiomanikke 2111 ja neile on määratud piimakvoodi suuruseks 527 085 tonni.

Üldse on Euroopa Liidu poolt selleks kvoodiaastaks Eestile eraldatud piimakvoodi suuruseks 624 485 tonni, sellest moodustab tarnekvoot 537 118 tonni ja otseturustuskvoot 87 367 tonni.

“Juhul, kui tootjad turustavad piima Eestile määratud riiklikust kvoodist rohkem, tuleb isiklikku kvooti ületanud tootjatel maksta selle eest tasu,” märkis Heli Raamets.

RAIVO SIHVER

blog comments powered by Disqus