Palamusel valmistutakse teiseks arengukonverentsiks

 

Palamuse vallas on moodustatud kaks töörühma, mille ülesandeks on välja selgitada, kuidas oleks võimalik jätkata vallas gümnaasiumihariduse andmist.

Palamuse valla arengukomisjoni esimehe Urmas Paju kinnitusel  küsimust, kas gümnaasiumiharidust peaks Palamusel edasi antama, üldse ei kerkinudki, vaid eelkõige mõeldakse sellele,  kuidas seda edaspidi teha. “Kindlasti on olemas võimalused, neid tuleb kasutada,” ütles ta.

Et kogukonnas on huvi haridusega seotud küsimuste vastu praegu väga suur, püütakse otsida lahendusi. 

Eelneb avalik diskussioon

Kõigepealt püüavad töörühmad tekitada valla sõlmküsimuste lahendamiseks avaliku mõttevahetuse. Selleks korraldatakse vallas teist korda arengukonverents, kus keskendutakse haridusele ning otsitakse lahendusi, kuidas Palamuse vallas jätkuvalt gümnaasiumiharidust anda saaks.

Lisaks valla arengukomisjonile, lööb konverentsi ettevalmistustes kaasa ka valla haridus- ja kultuurikomisjon, samuti tegelevad probleemiga valla kõikide õppeasutuste juhid, hoolekogude liikmed, vallavalitsuse töötajad.

Esialgu püüti konverents korraldada juba jaanuari keskel. Kahjuks jääb nii mastaapse ürituse organiseerimiseks liiga vähe aega, sest jõulud ja aastavahetus on peagi tulemas. 

Töörühmad otsivad lahendusi

Paju sõnul on moodustatud kaks töörühma. Üks neist keskendub Palamuse gümnaasiumi ja Luua metsanduskooli koostöövõimalustele gümnaasiumile kolmanda õppesuuna ja õppekava väljatöötamiseks. Kindlasti on see suund seotud loodusainetega, konkreetsemad valikud selguvad õppekava väljatöötamisel.

Teine töörühm otsib muid võimalusi Palamuse gümnaasiumi arendamiseks ning koostööks. Paju ei välistanud   koostöövõimalust Jõgevamaa riigigümnaasiumiga. Lähiajal plaanivad selle töörühma liikmed kohtumisi ja jutuajamisi haridus- ja teadusministeeriumi töötajatega, loodetavasti juhtub see juba detsembri algul.

Haridus- ja kultuurikantsina ei taha Palamuse kergelt alla anda ega oma vallas gümnaasiumiharidust hingusele saata.

Tänavu 28. märtsil korraldati Palamuse vallas visioonikonverents, kus võeti luubi alla üldised arengud vallas ning kõneldi palju ettevõtlusest.

i

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus