Palamuse Turismiinfokeskusesse asus infokonsultandina tööle Anneli Villem

Turismiinfokeskus on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse üksus, mis kuulub ühtsesse riiklikku turismiinfosüsteemi. Turismiinfokeskusel on üks olulistest rollidest turismialase informatsiooni kogumine, selle töötlemine ja edastamine, nii turistidele, ettevõtjatele, kohalikele omavalitsustele, kui ka teistele turismiasjalistele, aidates sellega kaasa piirkonna ettevõtjate turismitulude suurenemisele.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus