Päästeamet tunnustab aumärgiga nelja jõgevamaalast

Siseminister Kristian Jaani ja Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu annavad 123 inimesele üle päästeteenistuse aumärgid. Aumärkidega tunnustatakse nii päästeameti töötajaid kui ka häid koostööpartnereid.


Tavapäraselt on aumärgid antud üle vabariigi aastapäeval. Kuna epidemioloogiline olukord seab kontaktsündmustele piirangud, teeb päästeamet aumärkide kavalerid teatavaks praegu, kuid tunnustused antakse üle suve hakul, kui olukord seda võimaldab.
„Mul on suur rõõm, et viimase aasta kiuste saame veel suurema uhkusega tunnustada päästeteenistuse aumärgiga neid, kelle igapäevane pühendumus on eeskujuks meile kõigile,“ rääkis siseminister Kristian Jaani.
„Tegemist on inimestega, kes on aastate jooksul üles näidanud täielikku professionaalsust ootamatute ja keeruliste väljakutsete lahendamisel. Minu siiras tänu teile kõigile!“ tänas Jaani.
„Aasta alguses tunnustame silmapaistvalt tublisid inimesi, kelle missioonitunne innustab tegutsema nii, et meil kõigil oleks Eestis veel parem elada.
Kõik aumärgi saajad on andnud endast rohkem kui neilt oodatakse, muutes nii Eesti ühiskonda turvalisemaks ja ohutumaks,“ ütles Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu.
Kokku tunnustatakse 123 ini-mest, kelle hulgas on päästeameti teenistujaid, kelle tööstaaž päästeteenistuses ulatub 40 aastani. Üle antakse neli päästeteenistuse kuldristi, 19 päästeteenistuse hõberisti, 69 päästeteenistuse medalit, üheksa päästeameti teenetemedalit kuldsete tammelehtedega, 21 päästeameti teenetemedalit hõbedaste tammelehtedega ning üks missioonimedal. Lisaks antakse üle siseministeeriumi tänukirjad.
Päästeenistuse medali said Mustvee päästekomando päästja Tauno Oja ning Avinurme vabatahtliku päästekomando vabatahtlik päästja Ants Rummel.
Päästeameti kuldsete tammelehtedega teenetemedali sai Mustvee päästekomando komandopealik Taavi Müürsepp.
Hõbedaste tammelehtedega teenetemedali aga Jõgeva päästekomando päästja Vaido Zimmermann.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus