Päästeamet teeb kontrollkäike kaubandusasutustesse

Sel nädalal kontrollib Päästeamet kogu Eestis kaubanduskeskustes ja poodides tuleohutust. Jõulukuu saabumine toob kaubanduskeskustesse ja poodidesse tavapärasest rohkem külastajaid ning sellega seoses tuleb turvalisusele erilist tähelepanu pöörata.


„Eesti kaubanduskeskuseid ja poode külastab aasta jooksul miljoneid inimesi. Suuremad keskused on tänapäeval midagi enamat kui lihtsalt ostukeskkond – saab käia kinos, teha trenni, einestada pere ja sõpradega. Seepärast on oluline, et keskuste tuleohutusnõuded oleksid täidetud ning õnnetuse korral saaksid inimesed hoonest kiiresti ja ohutult välja,“ selgitas Päästeameti ohutusjärelevalve osakonna juhataja Tagne Tähe.

Varasematel kontrollidel on peamiseks probleemiks olnud evakuatsioon, seda just pühade eel, kui kaupa kiputakse evakuatsiooniteedel hoiustama. Teine probleem on seotud sellega, et kaubanduskeskustes toimuvad väga sagedasti ümberkorraldused, mõnigi kord kiputakse ära unustama, et kui poe planeeringut muudetakse, siis tuleb ka tuleohutuspaigaldiste lahendused üle vaadata. Näiteks, et tulekustuti ei jääks uue riiuli taha peitu või laes olev signalisatsiooniandur vaheseina taha.

Hoone peab igal hetkel vastama kehtivatele tuleohutusnõuetele: tuletõkkesektsioonid, tulekahjusignalisatsiooni olemasolu, turvavalgustuse olemasolu, evakuatsiooniteede ja -pääsude korrashoid.

„Sadade või tuhandete külastajatega kaubanduskeskustes on eelkõige oluline, et tekkinud tulekahju avastataks varakult ning inimesed saaksid kiiresti ohtlikuks muutunud hoonest väljuda,“ ütles Tähe.

Selle aasta 10 kuu jooksul on kaubanduskeskustes toimunud 26 tulekahju. Neist 10 said alguse elektriseadmetest ja -paigaldistest ning kuus lahtise tule kasutamisest. Tulekahjud on peamiselt alguse saanud kas elektriseadmetest ja -paigaldistest või lahtise tule kasutamisest.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus