Oodatakse ettepanekuid väärt linnakodanike tunnustamiseks

 

Põltsamaa linnavalitsus ootab kirjalikke ettepanekuid linnakodanike tunnustamiseks kinnises ümbrikus märgusõnaga “aukodanik” või “teenetemärgi kavaler” tänavu 1. detsembriks.

Põltsamaa linna aukodaniku nimetus antakse linnale osutatud väljapaistvate teenete eest või linnapoolse erilise austusavaldusena. Teenetemärk antakse linnale osutatud eriliste teenete eest. Aukodaniku nimetuse väärilise linnakodaniku ja teenetemärgi väärilised linnakodanikud kinnitab Põltsamaa linnavolikogu. Igal aastal võib Põltsamaa linnavolikogu välja anda kuni ühe aukodaniku nimetuse ja kuni kaks teenetemärki. Siiani on Põltsamaa linnas alates 1994. aastast välja antud 19 aukodaniku nimetust ja alates 1995. aastast 38 Põltsamaa linna teenetemärki. Põltsamaa linnavalitsuse haridus- ja kultuurinõuniku Kadri Suni sõnul polnud eilse seisuga ühtki tunnustamisettepanekut veel laekunud.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus