Õnnetused metsloomadega meie teedel sagenevad

Iga aastaga muutuvad õnnetused metsloomadega Eesti maanteedel järjest tõsisemaks probleemiks. Õnnetused juhtuvad enamasti seal, kus liiklus on aktiivsem, selgus If Kindlustuse poolt tehtud analüüsist.


Nii on viimase aasta jooksul registreerinud loomadele otsasõitude kasvu 12%. Kõige rohkem õnnetusi juhtub suurima liiklusaktiivsusega piirkondades.

Enim õnnetusi metsloomadega on juhtunud Harjumaal (15%), Tartumaal (10%), Pärnumaal (10%) ja Lääne-Virumaal (7%), kõige vähem aga Hiiumaal (2%), Läänemaal (3%) ja Valgamaal (3%).

Samas ei ole liikluses osalevate autode hulk ainus faktor, mis metsloomadega seotud õnnetuste arvu määrab. Oma osa on ka teid ümbritseval looduskeskkonnal, loomade elukohtadel ja liikumisteedel. Näiteks on Jõgevamaal ja Võrumaal juhtunud metsloomadega rohkem õnnetusi (vastavalt 6% ja 7%) kui Ida-Virumaal (4%), ja seda liiklusaktiivsusest olenemata.

Pärnumaal on metsloomadega seotud õnnetused aastaga sagenenud ligi kaks korda. Õnnetuste arvu olulist suurenemist on märgata ka Valgamaal (kasv 73%), Võrumaal (58%), Viljandimaal (26%), Saaremaal (24%) ja Järvamaal (23%).

Kui kitsede ja rebastega juhtub enim õnnetusi Harjumaal, kus on kõige rohkem autosid, siis just Pärnumaal toimub kõige enam õnnetusi põtrade ja kährikutega. Jäneseid satub õnnetustesse kõige rohkem Lääne-Virumaal. Seega loomaliikide vaates on maakonniti teatud erinevused, kuid laiemalt vaadates on peamisi faktoreid siiski liiklusaktiivsus, millest tulenevalt juhtub mõnes piirkonnas rohkem õnnetusi.

Väga tihti ei olegi autojuhil võimalik vältida kokkupõrget ootamatult teele ilmunud loomaga. Küll aga tuleb meeles pidada, kuidas pärast õnnetust tegutseda. Inimvigastuste korral helistage viivitamatult häirekeskusesse telefonil 112.

Vigastatud või hukkunud loomast tuleb informeerida Keskkonnainspektsiooni nende valvetelefonil 1313. Kindlustusselts aitab õnnetuse registreerida. Kui autol on kaskokindlustus, siis korraldame sõitjate transpordi ja auto pukseerimise ning kannatada saanud sõiduk parandatakse.

If Kindlustus on viimase aasta jooksul registreerinud rohkem kui tuhat loomale otsasõitu. Nende õnnetuste tagajärjel on tekkinud tervise- ja sõidukikahjusid ligikaudu 2,3 miljoni euro ulatuses.

Martin Kukk, If Kindlustuse sõidukikahjude grupijuht

blog comments powered by Disqus