Omavalitsusliit peab geopargi rajamist atraktiivseks projektiks

 

Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse liikmed peavad Jõgeva- ja Tartumaale geopargi rajamist arendamist väärivaks projektiks, mille elluviimise korral võib neid piirkondi külastavate turistide arv märgatavalt suureneda.

Sadala Külade Seltsi rahvamajas peetud Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse koosolekul osalenud geopargi loomise idee üks algatajaid, Tartu vallavanem Aivar Soop ning projektijuht, SA Vooremaa Looduskeskus juhatuse liige Tarmo Raudsepp teatasid, et jaanuaris hakatakse välja töötama tulevase geopargi strateegiat.

“Ainulaadseks ja ka rahvusvaheliselt tuntuks teevad kavandatava geopargi Endla, Alam-Pedja ja Emajõe Suursoo looduskaitsealade sood ja rabad. Geopargi laiaulatusliku tutvustamise raames on aga võimalik tekitada huvi Äksis asuva jääaja keskuse, Kaiaveres paikneva Vudila mängumaa, Elistvere loomapargi, Palamuse kihelkonnakoolimuuseumi, Raadile ehitava Eesti Rahva Muuseumi uue hoone ja teistegi turismiobjektide vastu,” ütlesid nad.

“Kogu turismipiirkonda tasuks populariseerida tervikuna. Näiteks ringi võiks sõita buss, mis viiks huvilisi geopargi maa-alal ajaloo-ja kultuurimälestiste juurde ning looduskaunitesse kohtadesse,” ütles Soop.

“Tulin paar päeva tagasi Lätist, kus rääkisin ka geopargi rajamisest. Arvati, et tegemist on tõeliselt atraktiivse projektiga, mis suurendab märgatavalt Läti turistide huvi Jõgeva- ja Tartumaad külastada. Lätis on ka neli või viis regionaaltelevisiooni. Ehk võiks Eestis ühe sellise televisiooni põhieesmärgiks olla geopargi mitmekülgne tutvustamine,” lisas ta.

“Leidsime, et geopargi rajamine on kindlasti edasi arendamist vääriv projekt, mille teostamisse tasub kaasata Jõgeva-  ja Tartumaa valdu, linnu, asutusi, ettevõtteid ja mittetulundusühinguid,” ütles Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Toivo Tõnson.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus