Omavalitsusjuhid rääkisid Vooremaa järvede keskkonnaseisundist

“Elistvere järv on muda täis ja madalaveeline. Kuna kaks jõge voolavad sellest läbi, püsib järve seisund ka tulevikus stabiilsena, kuid vähemasti talvel hakkab elu järvest kaduma. Soitsjärv on aga linnuala ning selles mõttes tabujärv, kus midagi teha ei tohiks. Samas on teada, et Soitsjärve pinda on kunagi kahel korral alla lastud ja vanast Soitsjärvest pole midagi järel,? ütles Laanetu.

Tema arvates on järvede seisundi hindamisel ja nende korrastamisel mõttekas kasutada ka Soome kogemusi.

“Jõgeva Maaparandusbürool ongi juba koostöösuhted Soome spetsialistidega,” ütles ta.

Saare vallavanema Jüri Morozovi arvates pole valdadel ressursse, järvede või vooluveekogude korrastamiseks midagi ära teha, ka pole nad nende loodusobjektide haldajad. Seda arvestades peaks koostama Vooremaa järvede kohta tervikliku programmi, mis sisaldaks konkreetset hinnangut iga järve kohta ja ülevaadet vajalikest töödest, mida peaks rahastama riiklikest vahenditest.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus