Omavalitsusjuhid arutasid laulupeo lepingut

Kolmapäeval Mustvees toimunud Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse koosolekul arutati võimalusi maakonna osalemiseks üle-eestiliste laulupidude korraldamist käsitlevate lepingute sõlmimisel.

Omavalitsusjuhid peavad selliseid lepinguid iseenesest vajalikuks, kuid samas leiavad, et enne lepingu allakirjutamist on vajalik eelnev analüüs kulutuste kohta.

Jõgeva maavanema nõunik kultuuri alal Tiina Loorand teavitas vallavanemaid ja linnapeasid sellest, et Eesti Laulu- ja Tantsupeo sihtasutus eesotsas Aet Maateega ja kultuuriministeerium on otsustanud sõlmida maakondadega laulupidude läbiviimist käsitlevad lepingud. “Mõned päevad tagasi toimunud nõupidamisel allkirjastasid  lepingu 13 maavanemat. Lepingu sõlmimisega otsustasid mitte kiirustada Harjumaa maavanem ja Jõgeva maavanema kohuseid täitev Jõgeva maasekretär Henri Pook, kes leidis, et eelnevalt on vaja nõu pidada omavalitsustega, kellele leping rahalisi kohustusi kaasa toob,” lausus kultuurinõunik.

Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu tegevjuht Ants Orgulas märkis, et lepingul on iseenesest mitmeid eeliseid, sest esmakordselt fikseeritakse ühe või teise osapoole kohustused laulupidude korraldamisel. Samuti kergendab leping maakonna laulupeo kuraatorite tööd. Samas leidsid omavalitsusjuhid, et enne lepingu allkirjastamist Jõgeva maavanema poolt peaks analüüsima, kui suured kulutused sellega ühes või teises valdkonnas kaasnevad.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus