Nublu kaitseb ja õpetab kooliminevaid lapsi

Projekti eesmärgiks on käesoleval aastal esimesse klassi minevate laste perede elutingimuste turvalisemaks ja tuleohutumaks muutmisele kaasaaitamine, samuti tuleohutusalase teabe ja eneseabi võimaluste teadvustamine (eelkõige) sihtrühma kuuluvate laste ja nende vanemate hulgas.

Projekti raames kingitakse kõikidele Eestimaal 1. septembril esimesse klassi minevatele lastele raamat, kus Nublu jagab lastele näpunäiteid ja õpetussõnu erinevates häda- ja ohuolukordades käitumiseks, Nublu kommipakk ning helkur.

Nublu on oma tänase näo saanud Edgar Valteri kunstnikukäe läbi ning ka eelnimetatud raamatu illustratsioonid pärinevad temalt.  Projekti teise etapina jagavad kohalikud päästetöötajad esimeste klasside õpilaste vanematele lastevanemate koosolekutel välja suitsuandurid ning annavad ka juhiseid nende ülespaneku ja hooldamise kohta. Ja kui leidub peresid, kes vajavad abi anduri ülespanemisel, ei öelda ära sellestki.

Projektijuhid Anne Martin, Päästeameti peadirektori nõunik;
Margo Klaos, Järvamaa Päästeteenistuse direktor

blog comments powered by Disqus