Novembris saab teha ettepanekuid Põltsamaa kaasavasse eelarvesse

Põltsamaa vallavalitsus ootab 1.–24. novembrini ettepanekuid, mida toetada 50 000 euro suurusest kaasavast eelarvest.


Vallavalitsus rahastab 2020. aasta kaasavast eelarvest ettepanekuid, mis aitavad parandada valla elukeskkonda. Ettepanekuks võib olla nii avalikuks kasutuseks mõeldud objekt kui ka Põltsamaa valla tuntust suurendav ja kohalikku eripära esile tõstev sündmus.
Vallavalitsusele esitatud ideid analüüsib hindamiskomisjon ja kõik kaasava eelarve põhimõtetele vastavad ettepanekud pannakse rahvahääletusele.

Detsembris toimuval hääletusel saavad osaleda kõik vähemalt 16-aastased isikud, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Põltsamaa vallas. Enim hääli saanud ettepanekud viiakse ellu hiljemalt 2020. aasta jooksul.
Põltsamaa valla jaoks on see teine kord anda elanikele osaline otsustusõigus valla eelarve üle.
2019. aasta kaasavasse eelarvesse sai vallavalitsus 19 ettepanekut, millest 17 jõudis lõpphääletusele. Rahvahääletusel osales 448 inimest. Enim hääli kogus tehiskattega korvpalliväljak, mis rajati Põltsamaa raamatukogu kõrvale.
Mullu oli Põltsamaa valla kaasava eelarve suuruseks 20 000 eurot. Innustatuna elanike suurest huvist suurendas Põltsamaa vallavolikogu 2020. aastaks kaasava eelarve mahtu 50 000 euroni.
Täpsemat infot Põltsamaa valla 2020. aasta kaasava eelarve kohta leiab vallavalitsuse kodulehelt.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus