Neljandiku Eesti taastuvelektrist toodab Eesti Energia

2016. aasta esimeses kvartalis tootis Eesti Energia kogu Eestitaastuvelektrist veerandi. Suurem taastuvenergia tootmisvõimekus jataastuvatest allikatest toodetud elektrit eelistavate klientide hulga kasv on teinud Eesti Energiast nii Eestis kui ka Baltikumis ühe suurema taastuvenergia ettevõtte. 

  1. Eesti Energia alustas taastuvatest energiaallikatest elektri tootmist 2002. aastal, mil püstitas Virtsu oma esimese elektrituuliku ning taastas ajaloolise Linnamäe hüdroelektrijaama. Eelmisel aastal tootsime kokku 360,8 gigavatt-tundi taastuvelektrit, millest jätkuks 150 000 keskmise tarbimisega majapidamisele üheks aastaks. Kokku on Eesti Energial võimekust toota taastuvatest allikatest elektrit umbes kolm teravatt-tundi aastas, mis on 40 protsenti Eesti elektritarbimisest. 
  2. 62 protsenti eelmisel aastal Eesti Energia poolt toodetud taastuvenergiast toodeti Narva, Aulepa, Paldiski ja Virtsu tuuleparkides. Ülejäänud osa aga Linnamäe ja Keila-Joa hüdroelektrijaamades, Paide ja Valka koostootmisjaamades, kus toodame elektrit ja sooja hakkepuidust, ning Iru elektrijaama jäätmeenergiaplokis, mis töötles möödunud aastal elektriks ja soojuseks ümber üle 245 000 tonni segaolmejäätmeid. Oma panuse taastuvenergia toodangusse andis ka Narva linna Eesti soodsaima soojusega varustav Balti elektrijaama 11. plokk, kus on võimalik asendada põlevkivi 50 protsenti ulatuses biomassiga. Möödunud aastal tootsime Balti elektrijaama 11. plokis 70 gigavatt-tundi taastuvelektrit. Tähelepanuväärne on seegi, et taastuvenergia tootmiseks ettenähtud toetusi pole valitsuse otsusel Narva elektrijaamadele taastuvelektri tootmiseks makstud alates 2012. aastast.
  3. Üha kasvavate taastuvenergia tootmisvõimsuste kõrval suureneb ka nende inimeste arv, kes eelistavad tarbida taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrit ja on sõlminud Eesti Energiaga Rohelise Energia elektrilepingu. Rohelise Energia elektripaketi elektrienergia saadaksegi just taastuvatest energiaallikatest, mis tähendab, et taastuvenergiat eelistades annab iga klient oma panuse keskkonna hoidmisesse ja puhtama looduse säilitamisse. Huvitava faktina võib märkida, et näiteks käesoleval aastal on viiendik meie uutest Leedu klientidest sõlminud Rohelise Energia lepingu. Leedu eripäraks on ka see, et riik maksab toetusi ettevõtetele, mis eelistavad tarbida taastuvenergiat. 
  4. Rohelise Energia lepingust huvitatud kliendid küsivad meilt sageli, et kuidas kindel olla, et nad tarbivad just taastuvenergiat? Peame klientidele garantii andmiseks igakuist arvestust, kui palju tootsime elektrit taastuvatest energiaallikatest ja kui palju on meie kliendid rohelist energiat tarbinud. Olukordades, kus näiteks klientide tarbitud elektrikogus ületab meie toodangut, ostame taastuvatest allikatest elektrit hulgiturult, kus saame kaasa n-ö päritolu sertifikaadid, mis kinnitavad, et hulgiturult ostetud elekter pärineb taastuvatest energiaallikatest. Äriklientidele pakume lisaks päritolutunnistusele ka õigust kasutada oma toodetel Rohelise Energia kaubamärki. Toodetud taastuvenergia kogustest raporteerib Eesti Energia kvartaalsetes majandusaruannetes. 
  5. Taastuvenergia olulisust on raske alahinnata ja selle osakaal Eesti energiatootmises kasvab aasta-aastalt. Taastuvenergia tootmistehnoloogiate hind on viimase kümne aastaga oluliselt odavamaks muutunud, kuid vajab siiski veel toetusi, et turul konkurentsivõimeline olla. Samas on nii kodu- kui ka äriklientide eelistustest jätkuvalt näha, et lugupidamine taastuvate elektritootmislahenduste vastu kasvab ning märkimisväärne hulk Rohelise Energia kliente on olnud aastaid truud loodussõbralikult toodetud elektrile. Nii on ka Eesti Energia tootmisportfell mitmekesine ja tänu sellele suudame  olla konkurentsivõimeline energiaettevõte Põhjamaade ja Baltikumi elektriturul.

INNAR KAASIK, Eesti Energia taastuvenergia ja väikekoostootmise juht 

blog comments powered by Disqus