Naised tantsisid võistu ja niisama

Möödunud laupäeval ja pühapäeval toimusid Jõgeval I üle-eestiline naistetantsu festival ja VI Eesti naisrahvatantsurühmade võistutantsimine. Kokkutulnute ettepanekul vääriks Jõgeva tulevikus üldse naistetantsu pealinna nime.

Naisrühmade võistutantsimise korraldamise kohustus langes folklooriseltsi Jõgevahe Pere naisrühma ja selle juhendaja Airi Rütteri õlule seetõttu, et nad kahe aasta tagusel võistutantsimisel koos Nõo naisrühmaga Madelin esikohale tulid. Kuna Madelin oli võistutantsimist juba korra korraldanud, ei mõeldud pikalt, vaid öeldi: järgmisel korral kohtume Jõgeval! Jõgevahe Pere naised aga leidsid, et ühepäevase võistutantsimise ajal ei jõua tantsunaised veel omavahel õieti tuttavakski saada, juttude ära rääkimisest kõnelemata, ning otsustasid teha hoopis kahepäevase festivali.

blog comments powered by Disqus