Mustvee volikogu kinnitas Mustvee valla teise lisaeelarve

Kolmapäeval toimunud Mustvee volikogu istungil oli ühe päevakorrapunktina Mustvee valla 2020. aasta teise lisaeelarve kinnitamine. Selle poolt oli 11 ja vastu 7 volikogu liiget, üks ei hääletanud.


Lisaeelarve tuludeks on üle 379 tuhande euro, kuludeks üle 211 tuhande euro. Investeerimistegevuse tuludeks aga 410 tuhat eurot ja kuludeks üle 577 tuhande euro. Otsustati suurendada kohaliku omavalitsuse toetusfondi 285 881 eurot lisaraha teede rekonstrueerimiseks, s.h 167 941 eurot investeeringuteks ja 117 940 eurot teede korrashoiuks.
Avinurme gümnaasiumile eraldati 10 864 eurot, s.h 8915 eurot Avinurme gümnaasium SA Archimedes „Õuesõppe uued metoodikad ja tehnoloogiad“ jaoks. SA Archimedes Erasmus + projekt on rahvusvaheline Euroopa Liidu haridus- ja koolitusprogramm ning koostööprojekt.
Programm toetab elukestvat õpet. Ülejäänuga toetatakse KIK-i projektis keskkonna õppeprogrammis osalemist.
Otsustati suunata päästeteenuse investeeringute toetuseks MTÜ Avinurme Pritsimeeste Seltsile depoohoone 1. etapi ehk garaažiosa ehituseks 20 000 eurot.
ULVI TAMM

blog comments powered by Disqus