Mustvee vallavolikogus pannakse kokku uut koalitsiooni

Mustvee vallavolikogus käivad läbirääkimised uue koalitsiooni moodustamiseks. Eesmärgiks on sotsiaaldemokraadid opositsiooni jätta. Läbirääkimisi peavad Keskerakond, Reformierakond ja EKRE. Homme on kavas järjekordne kokkusaamine.


Valitavaid ametikohti peale volikogu esimehe oma, mis on Reformierakonna käes, vallavõimu juures rohkem ei ole. Nii vallavanem kui ka abivallavanem on konkursiga palgatud töötajad, kuid umbusaldusavaldusi esitamast pole see pisiasi Mustvee vallavolikogu varem takistanud.

EKRE esindaja Ülle Rosin on läbirääkimiste ja EKRE kavade kohapealt napisõnaline: „Kolm volikokku valitud EKRE liiget tunnevad ennast seal hästi,“ ütles ta. „Eelmine koalitsioonilepe meid ei puudutanud, praegu käivad läbirääkimised ja ma hea meelega ei räägiks sellest enne õiget aega.“

Kavad valla arendamiseks

„Kui valimised võideti, siis Reformi- ja Keskerakond ning sotsiaaldemokraadid sõlmisid koalitsioonilepingu. Mingil hetkel otsustasid reformierakondlased ja sotsiaaldemokraadid Keskerakonna EKRE vastu välja vahetada. Aga leping jäi nii, nagu see oli,“ selgitas Keskerakonda kuuluv Marianne Kivimurd-Tarelkina.

„Ma arvan, et sotside aeg opositsiooni minna oli juba aasta tagasi, või kõige hiljem siis, kui vallavanem välja vahetati,“ arvas ta.

Kommenteerides läbirääkimistel olulisi teemasid, ütles ta, et üks on teenuskeskuste ümberkorraldamine, vald vajaks piirkondlikke haldusjuhte. „Saare piirkonnas on see eriti aktuaalne. Praegu oleme aja maha võtnud, et anda opereerida soojus ja veeteenused.

Soojatootja on igal pool kohalik, välja arvatud Voorel. Keskerakond nõuab analüüsi, mis on vallale kõige mõistlikum. Tegelikult on see isegi tehtud, aga polnud pädev ning see põhjustas ka vallavanema umbusaldamise.

Ühisveevärk ja kanalisatsioon (ÜVK) on samuti teema. Teistel valla osadel on teenuseosutajaks Emajõe Veevärk (EV), Mustvees Mustvee linnavara ja Lohusuus kanalisatsiooni polegi. Ka Voore kooli renoveerimine on oluline,“ rääkis Kivimurd-Tarelkina.

Viimasel ajal üles kerkinud muuseumide teema pole tema sõnul terav. „On ju selge, et haridus ja kultuur on teemad, mis võtavad ja sisse ei too. Muuseume kavatseme võrdselt toetada. Juttu on pigem võimalusest astuda välja sihtasutustest ja MTÜ-dest, seda tuleb kaaluda. Jutt on sihtasutusest Kalevipoja Koda ja Peipsimaa muuseumist,“ ütles ta.

Personaaliateemast rääkides sõnas ta, et oluline on pigem ametnike pädevus ja oma ülesannete täitmise kvaliteet.

„Mingil hetkel, kui praeguse abivallavanemaga läbirääkimisi peeti, tekkis mõte, et võiks olla veel üks abivallavanem pehmetes valdkondades. Sest kultuur on katmata. Haridusnõunik on küll olemas ja kultuuriküsimustega tegeleb kalendripõhiselt suhtekorraldaja.

Ega me arva, et peaks olema täiskohaga kultuurispetsialist, võiks olla abivallavanem, kelle valdkondadeks on kultuur, haridus ja sotsiaal,“ selgitas Kivimurd-Tarelkina.

Reformierakonnal omad mõtted

Aivar Saarela tõi välja Reformierakonna jaoks oluliste punktidena samuti valla toimimise tervikliku struktuuri ja allasutuste struktuurid. „Ühinemise käigus polnud neist selget ettekujutust. Näiteks registritoimingute arvust piirkondades. Osades piirkondades osutavad teenuseid sihtasutused, osades vallaasutused. Selles suhtes näeb vald välja kirju ja seda kirjusust tahaks vähendada,“ ütles Saarela.

Valla majandusstruktuuri korrastamist näevad nad Keskerakonnast erinevalt. „Võiks olla ülevallaline asutus. Kui ei ole vaja toota kasumit, oleks valla allasutuse ülalpidamine lihtsam ja ülevallaline sellepärast, et ühe juhi pidamine kogu valla peale on mõistlikum,“ arvas vallavolikogu esimees. Ta peab „kirstunaeladeks“ ühisveevärki, kanalisatsiooni ning soojamajandust.

„Muuseume tuleks vaadata tervikuna ja kohelda proportsionaalselt. Muuseumide hulka kuuluvad ka kalatoad Lohusuus ja Kasepääl ning Peipsimaa muuseum. On mõte, et muuseumid võiksid olla ühe katuse all nagu raamatukogud.

Sihtasutustes ja MTÜ-des osalemist tuleb kaaluda ning väljaastumisel või lõpetamisel vaadata üle juriidiline pool, et väljaastumine ei tooks kaasa täiendavaid kulusid,“ ütles Saarela.

„Teenistujad volikogu funtsionärid peavad olema pädevad. Ei saa hoida valla kulusid kokku 10 000 võrra, põhjustades valla ettevõtjatele kahjusid või vallale tagasinõudeid sadade tuhandete ulatuses. Tuleb välistada huvide konfliktid,“ rääkis Saarela Reformierakonna seisukohtadest.

Endine Mustvee vallavolikogu arengu- ja eelarvekomisjon endine esimees, sotsiaaldemokraat Hannes Soosaar nentis, et vastuseis muuseumidele on pigem mõne inimese, mitte kogu eelarvekomisjoni arvamus.

„Kalevipoja muuseumi kohta on mõned üksikud volikogu liikmed rääkinud, et seda ei ole vaja, aga see objekt on juba valmimas. See oli Saare valla prioriteetprojekt, mida valmistati ette 10 aastat, saab kohe valmis ja seal asub tööle 10 inimest. See aktiviseerib elu kohapeal ning turgutab ettevõtlust.

Ma sooviksin, et vald areneks. Oluline on, kuidas me arendame edasi kütte- ja veemajandust ning suuremaid teemasid. Täna on vald ära teinud Peipsimaa muuseumi I etapi. Olen seda alati toetanud. See oli väga hea mõte ja kulutatud raha eest on see maksimaalne tulemus.

Minu ettepanek oleks II korrus ka korda teha. Oleks ääretult kurb, kui toetusraha kingitaks Jõgeva ja Põltsamaa vallale.

Voore kooli miljoni kasutamiseks tuleks valida parim variant, kaasates kogukonda ja kooli hoolekogu. Siiani on eraldusest möödunud umbes üheksa kuud. Alguses umbusaldati teemat vedanud vallavanemat. Praegu on valida projekteerimisfirma väljapakutud kolme lahenduse vahel,“ rääkis Hannes Soosaar.

ANDRA KIRNA

blog comments powered by Disqus