Mustvee ja Jõgeva rahvast teenindavad uuest aastast uued perearstid

Valentina Zevakina on tegutsenud Jõgeva Haiglas pikka aega lastearstina ning omandas tänavu perearstikutse. Uus nimistu, millega Zevakina tegelema hakkab, on umbes 1800 inimest.

Komisjoni liikme Hiie Koppa sõnul tõi komisjon Zevakina puhul välja tema pikaajalise töökogemuse Jõgeval.

Mustvee linna perearstiks valis komisjon ühehäälselt Tatjana St?aslivaja, kes on eelnevalt töötanud 3 aastat perearstina Tartus.

“Tema puhul tõstis komisjon esile eesti ja vene keele valdamist ning häid tulemusi kliinilises töös,” sõnas Koppa. St?aslivaja teenindava praksise suuruseks on umbes 2200 inimest.

Oluline on märkida, et kõik Hiie Karelsoni ja Ljudmilla Baklagina senised patsiendid lähevad automaatselt uue perearsti nimistusse üle. Et uued perearstid alustavad oma tööd 1. jaanuarist 2005, korraldab seni praksise tööd asendusarst ning keegi ei jää arstiabita.

Igal patsiendil on uue perearsti mittesobimise korral õigus valida endale uus perearst. Selleks tuleb soovitud perearstiga saavutada kokkulepe ja kirjutada temale avaldus. Kokku laekus Jõgeva linna perearsti kohale 3 ja Mustvee linna perearsti kohale 2 avaldust. Maavanema poolt moodustatud 6-liikmelisse komisjoni kuuluvad inimesed nii maavalitsusest, omavalitsustest, Eesti Haigekassast kui Perearstide Seltsist.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus