MTÜ Eesti Pakendiringlus ei saanud akrediteeringut üleriigilise tagatisrahaorganisatsioonina

Akrediteeringutaotluses ei ole esitatud ka sisulist selgitust kogutava pakendi kontrolli – ja loenduse kohta. Kuna isegi turuosalt väiksema tagatisraha organisatsiooni kaudu tuleks välja maksta vastuvõtjatele miljoneid kroone aastas, siis ei saa sellised väljamaksed toimuda pelgalt pakendi üldise kaalumise alusel. Näiteks PET-pudelite kaaluerinevuste alusel võib 1 t pudelite väärtus tagatisraha osas erineda kuni 35 tuhat krooni. Kaasaegne tagatisraha organisatsioon saab seega toimida ainult tagastatud pakendite täpse loendus- ja kontrollisüsteemi alusel, mis tagab kõigile osapooltele kindluse ja ka süsteemi tegevuse kontrollitavuse. *Mitme tagatisraha organisatsiooni üheaegne toimimine Eestis on pakendiseaduse alusel kahtlemata võimalik, kui suudetakse täita pakendiseadusest tulenevad nõudeid. Selleks on siiski vajalik arusaadav kontrolli- ja loendussüsteem koos oluliste osapoolte koostöövalmidust esitavate kokkulepetega,” selgitas Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna juhataja Peeter Eek keeldumise põhjusi. MTÜ Eesti Pakendiringlus on 2005 a. aprillis akrediteeritud pakendiseaduse alusel teise üleriigilise tagatisrahata pakendi taaskasutusorganisatsioonina nende taotluse alusel, mis tagatisrahaga pakendeid ei käsitlenud. 2005 a. novembris esitas MTÜ Eesti Pakendiringlus akrediteerimistaotluse lisa, millega soovis akrediteeringut ka tagatisrahaga joogipakenditega tegelemiseks. Üleriigilise tagatisraha organisatsioonina on 2005 a. kevadel pakendiseaduse alusel akrediteeritud õlle- ja karastusjoogi tootjate ning joogiimportööride ja kaupmeeste ühenduste asutatud OÜ Eesti Pandipakend. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus