Mittetulundusühingute esindajad käisid õppereisil

Sihtasutus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus korraldas mittetulundusühingute eestvedajatele koolitusreisi Põlva- ja Võrumaale. Sõidu peamine eesmärk oli teadmiste ja kogemuste omandamine loomemajanduse edendamiseks Jõgevamaal.

Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse mittetulundusühingute konsultant Kersti Kurvits ütles, et sel aastal on sihtasutus pidanud oluliseks aidata kaasa MTÜ teenuste väljatöötamisele ning jagada teadmisi ja kogemusi loomemajandusega tegelemiseks. “Selleks korraldasime EAS projektitoetusega kaks õppereisi. Kevadel külastasime Tartumaa ühendusi: Tartu Loomemajanduskeskust, Uhti kõrtsi, Luke mõisat. Sügisel valisime sihiks Põlva- ja Võrumaa. Sealse kandi  ühendused on tuntud aktiivsuse ja eduka tegutsemise poolest, seepärast otsustasimegi esmalt just nendelt kogemusi omandama minna.”

Ideedeallikaiks Räpina ja Mooste

Põlvamaal külastatud Mooste mõis ja Räpina loomemaja on Kersti Kurvitsa sõnul head näited kohaliku omavalitsuse huvi ja initsiatiivi olulisusest selliste keskuste loomisel. “Vähetähtis pole ka omavalitsuste rahaline toetus. Kui Mooste mõisas on kompleksi haldava sihtasutuse ja seal tegutsevate kodade vahel rendisuhe, siis Räpinas haldab loomemaja ise kõiki seal pakutavaid tegevusi. Saime neist keskustest kaks ideed, kuidas oma planeeritavat loomekeskust võiks hallata. Mõlemas keskuses nähtut-kuuldut saab kasutada oma keskuse väljatöötamisel. Silmast silma kohtumised ja õppimine teiste praktikast on kindlasti väga kasulikud.

Iseäranis huvitusid jõgevamaalased sellest, kuidas suudavad ühendused ennast teenuste osutamisega  n-ö ära majandada. Tunti huvi, milliseid teenuseid ja kellele osutatakse, kust leitakse kliente, kuidas oma teenust reklaamitakse  ning kas ja kui palju sõltutakse projektitoetustest.”

Atraktiivses veetornis

“Lõunaeestlasi iseloomustab võime julgelt mõelda ja suurejooneliselt tegutseda. Veendusime selles ka Võrumaal Lasva veetornis, kuhu on paigaldatud ainulaadne muusikat tegev klavertrepp ja kus saab imetleda põranda valguskaevu. Veetornis korraldatakse maali- ja fotonäitusi ning fotonäitus on seal avatud praegugi, ” jagas muljeid Kääpa Ühistegevusliku Seltsi eestvedaja Rita Kivisaar.

Jõgevamaalased viisid võõrustajatele kingituseks raamatu “Jõgevamaa kihelkonnad” ja Johannes Haava koostatud 2015. aasta seinakalendri “Jõgevamaa kaunid kodud”.

JAAN LUKAS  

blog comments powered by Disqus