Mida teha, kui sõidate otsa metsloomale

Metsloomade teele jooksmine on liikluses üks eestlaste suurimaid hirme. Seesami poolt läbi viidud kindlustusriski uuringu andmetel kardab 70 protsenti eestlastest metsloomale otsasõitu ning 21 protsenti vastanutest on seetõttu ka liiklusõnnetusse sattunud. 

Loomadele otsasõite toimub väga sageli ning sellega kaasnevad kahjud on suured. Keskmine kahju suurus on 2000 eurot ringi, kuid on ka juhtunud, et põdraga kokkupõrke tagajärjel läks sõiduk mahakandmisele ning tekkinud kahju oli ligi 20 000 eurot.

Ohutuse tagamiseks saab autojuht palju ära teha. Oluline on looma märgates sõidukiirust vähendada või peatuda ning mitte looma signaali või kaugtuledega ehmatada. Vähem räägitakse aga sellest, et tuleb hoida pikivahet. Vastasel juhul sõidab teele jooksnud looma pärast pidurdanud autole järgmine tagant sisse.

Mida aga teha, kui kokkupõrge metsloomaga on juba toimunud?

Kõigepealt on vajalik vältida kahju suurenemist ja tagada üldine ohutus. Selleks peatage sõiduk ja lülitage sisse ohutuled. Ohutulede puudumisel või halva nähtavuse korral asetage teele ohukolmnurk. 

Kui õnnetuse tagajärjel on inimesed viga saanud, teavitage viivitamatult juhtunust häirekeskust numbril 112.

Pärast abi kutsumist tuleb anda vigastatutele esmaabi. Kui selleks vajalikud oskused puuduvad, käituge vastavalt häirekeskuse poolt antud korraldustele.

Vigastatud loomast võib teada anda politseile, kuid õigem on maanteel hukkunud või vigastatud suuruluki (hunt, karu, ilves, metssiga, punahirv, põder või metskits) puhul teatada sellest keskkonnainspektsiooni valvetelefonil 1313. 

Teel hukkunud või vigastatud väikeulukitest saab teatada maanteeinfokeskuse telefonil 1510, kust edastatakse info piirkonna teedevalitsusele. Linna või asula piires sõiduki alla jäänud või muul viisil hukkunud loomadest tuleks teatada kohalikule omavalitsusele.

Kui käepärast on fotoaparaat või mobiiltelefon, on kasulik sündmuskohta ja sõidukit pildistada. Mets- või kariloomale otsasõidu puhul on kindlustusvõtjal kohustus tõendada loomale otsasõitu.

Pärast juhtumi asjaolude fikseerimist võib sõidukiga sündmuskohalt omal jõul lahkuda, kui juht on täielikult veendunud, et see on ohutu. Vajadusel tuleb sõiduki transportimiseks kasutada puksiirteenust.

Teavitage kindlustusandjat juhtunust esimesel võimalusel ning tegutsege vastavalt kahjukäsitlejate antud juhistele.

Tasub teada, et liikluskindlustus ei hüvita teele jooksnud metslooma poolt tekitatud kahju. Kahju hüvitab vaid kaskokindlustus ning mitmed kindlustusseltsid ei nõua metsloomale otsasõidu tõttu tekkinud kahjude korral kasko omavastutuse summa tasumist. 

LY JÕHVIK,  Seesami kahjukäsitlusjuht

blog comments powered by Disqus