Mida noored loevad?

Nooremad koolilapsed laenutavad meelsasti raamatuid Paula-lugude sarjast ja Edgar Valteri “Pokuraamatut”. Võrdlemisi loetav on Heiki Vilepi “Lendav õunapuu”. Tihti käiakse raamatukogus koos perega, koolieelikutele laenutatakse ilusate värviliste piltidega muinasjuturaamatuid ning õpetlikke jutte, mida vanemad tavaliselt lastele ette loevad.

Keskastmes õppivad koolilapsed tunnevad huvi õudus- ja ulmekirjanduse vastu, samuti võlumaailma vastu. Näiteks on väga populaarsed raamatud Harry Potterist. Tüdrukud loevad meelsasti armastusromaane, samuti on noorte hulgas populaarne noorsookirjandus, eriti nn “kolekirjandus”, kus käsitletakse ühiskonna valuprobleeme. Katrin Reimuse raamatud on väga loetavad. Samuti on populaarne Leo Kunnase “Kustumatu valguse maailm. Sõdurijumala teener”, mis käsitleb vanglaelu. Palju laenutatakse ka Leelo Tungla “Varesele valu”. Samuti on pidevalt välja laenutatud Aidi Valliku “Mis teha, Ann?” ja Andrus Kivirähki raamatud, eriti uus “Limpa-raamat”. Viimatimainitu ja Reet Made “Miljonipoiss” olid ühed laste ja noorte lemmikud ka Nukitsa-konkursi raames toimunud küsitluse põhjal. Populaarsed on ka Astrid Lindgreni raamatud, aga ka V. Hugo “Jumalaema kirik Pariisis”, E. Kippeli “Meelis” või O. Lutsu “Kevade”. Klassikalisest kirjandusest laenutatakse eriti palju lühemaid, noortele kohandatud variante.

Viimasel ajal laenutatakse üha sagedamini teatmekirjandust, tüdrukud loevad ka luulet.

Eelmisel aastal oli Jõgeva Linnaraamatukogus kuni 9. klassi õpilaste seas 780 lugejat Jõgeva linnast, 273 Jõgeva vallast ning 66 mujalt maakonnast.

EVA KLAAS

blog comments powered by Disqus