Metsasõbrale ja retkejuhile

Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusel ilmunud “Metsasõbra teatmik” on mõeldud eelkõige õpilastele, ent kasulikku leiab sealt ka näiteks erametsaomanik. Trükis annab selle autori, Luua Metsanduskooli õppeosakonna juhataja Veiko Belialsi sõnul lühiülevaate metsast kui maastiku osast, metsast kui taimekooslusest, metsast kui elukeskkonnast, aga ka metsa majandamisest ja puidu kasutamisest.

“Püüdsin raamatus muuhulgas lahti seletada selle, miks saega metsas käimine on vältimatu,” ütles Veiko Belials. “Nii imelik kui see ka pole ? metsa raiumine on tegelikult üks peamisi metsakasvatusvõtteid. Korraliku puidu saamiseks peab inimene nimelt metsale appi minema.”

Autor pani teksti kirja lihtsas keeles ja kõigile arusaadavalt ning paigutas raamatu lõpuossa veel mõisteid lahti seletava sõnastikugi. Muu teksti vahele on pikitud metsa kohta käivaid huvitavaid fakte kogu maailmast.

“Metsasõbra teatmik” valmis hiljutiseks metsanädalaks ning seda on jagatud koolidele ning õpilastele isiklikuks kasutamiseks. 2500-eksemplarisest tiraa?ist said osa ka Riigimetsa Majandamise Keskuse teabepunktid, Elistvere loomapark ja mõned muud asutused.

“Loodusretkejuhi ABC” ilmus Euroopa Sotsiaalfondi toetusel. Sama fondi toetusel on Luua Metsanduskoolis käivitatud ka loodusretkejuhtide koolitus ? nii sessioonõppe kui ka paaripäevaste lühikursuste vormis. Eriti suur tung on viimastele: vaevalt jõutakse teade kursuse toimumise kohta kooli koduleheküljele üles riputada, kui kohad lennult ära haaratakse. “Loodusretkejuhi ABC” on mõeldud siiski põhiliselt pikemas, sessioonõppe vormis õppijatele. Raamatut on trükitud 200 eksemplari.

“Pidin algul Soomes üheksa aastat tagasi ilmunud õpiku “Luonto-oppaan opas” lihtsalt eesti keelde tõlkima, aga lähemalt uurides sain aru, et Eesti oludesse see päriselt ei sobi,” ütles Veiko Belials. “Ka stiililt oli see liiga heietav ning papa Jannseni moodi alatasa lugeja poole pöörduv. Seepärast tuli sisuliselt ikkagi uus, Eesti olusid paremini kajastav raamat kirjutada, tõsi küll, soomlaste teksti ja nende raamatu struktuuri aluseks võttes.”

Soomlastelt laenatule lisas Veiko Belials Luua Metsanduskooli külalisõppejõududelt Ain Raitviirult, Peeter Hussarilt ja teistelt saadud teadmisi ja tähelepanekuid: loodusretkejuhtide koolitamisega kool üksnes oma õpetajatega hakkama ei saaks.

Eriti hea meel on Veiko Belialsil selle üle, et “Loodusretkejuhi ABCd” nõustus illustreerima Postimehe karikaturist Urmas Nemvalts, kes käsitleb teemat, nagu ikka, väga isikupärasest vaatevinklist.

Mõlemad Luua Metsanduskooli trükised on väga vajalikud: see, mille inimene vanasti karjapõlves selgeks sai, tuleb talle ju nüüd raamatus lahti seletada.

RIINA MÄGI      

blog comments powered by Disqus