Mati Jostovi nimeline doktoriõppe stipendium

2006. aasta stipendiumi suurus on 40 000 Eesti krooni ja välja antakse vähemalt üks stipendium. Stipendium on ette nähtud Tallinna Tehnikaülikooli doktoriõppe edukamatele üliõpilastele, kes õpivad energeetikaerialadel.

Stipendiumi taotlemine ja määramine toimub avaliku konkursi korras, mis kuulutatakse välja ajalehes Mente et Manu, TTÜ Arengufondi koduleheküljel ja ühes üleriigilise levikuga päevalehes vähemalt üks kuu enne taotluste esitamise viimast tähtaega 30. septembril 2006.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb kirjutada avaldus ning esitada see TTÜ Arengufondi juhatusele koos nõutud lisadokumentidega pärast stipendiumikonkursi väljakuulutamist TTÜ Arengufondi poolt. Stipendiumi väljaandmise aluseks on Mati Jostovi nimelise stipendiumi statuut.

Kõik, kes soovivad algatust toetada, saavad kanda toetusraha TTÜ Arengufondi kontodele Hansapanka 221011286139 või SEB Eesti Ühispanka 10052027905003 märgusõnaga MEIE MATI.

TTÜ Arengufond

blog comments powered by Disqus