Mainet kujundatakse meie ümber igal päev

Moodust, kuidas oma mainet kujundada ja ennast paremini turundada, otsivad kõik alates erafirmast ja lõpetades riigiga. Ikka ja jälle tullakse omavalitsustes kokku, et mõelda välja paremaid turunduskampaaniaid. Kuidas olla atraktiivsem ja nähtavam, sellele mõeldakse praegu uut arengukava koostades ka maakonnas.

Samas toimub meie ümber pea kogu aeg palju väärt sündmusi ja ettevõtmisi, millest igaüks moodustab killu suurest tervikpildist. Üheks selliseks väärtuslikuks kokkusaamiseks on ka Võtikvere küla raamatupidu, sündmus, mis nüüd juba üheksateist aastat on augustikuus suure kirjanduse väikesesse maakohta toonud. Seeläbi on toodud pildile Võtikvere küla, Mustvee valda ja Jõgevamaad.

Selliste ettevõtmistega tehakse ühele omavalitsusele ja maakonnale parimat mainekujundust. Ka kõige paremini korraldatud mõttetalgud või ajurünnakud ei pruugi alati luua pinnast selliste sündmuste tekkimiseks. Head mõtted ja ideed sünnivad sageli kõige kiuste, ka siis, kui selleks soodsad võimalused puuduvad. Vaja on vaid vedurit ja head tahtmist, et idee ellu viia.

Seepärast tasub alati ka selliseid ettevõtmisi hoopis rohkem toetada. Kui üks väärt asi on oma elujõudu tõestanud ning see toimib, siis on kõrvaliste kohus sellele kaasa aidata ja seda elus hoida. Tegelikult lihtne ju. Kokkuvõtlikult võiks öelda, et mida rohkem on meil Jõgevamaal oma Võtikveresid, seda rohkem meid teatakse ja tuntakse ning mainekujundajad ei peagi alati kivist vett välja pigistama.

blog comments powered by Disqus