Sangastes pandi alus Euroopa rukkivõrgustikule

Sangastes 7.‒9. detsembrini toimunud ÜRO Põllumajandus ja Toiduorganisatsiooni (FAO) ning seitse Kesk- ja Ida-Euroopa riigi esindajate kohtumisel pandi alus Euroopa rukkivõrgustikule. Võrgustiku eesmärk on edendada rukki viljelemist ja kasvuala laiendamist, rukkitoodete arendamist ja müügiedendamist, teatas maaeluministeeriumi avalike suhete osakond.

Maaeluministeeriumi välissuhete osakonna juhataja Ruve Šanki sõnul on rukkientusiastid kokku tulnud ka varem, aga seni pigem piirkonniti. “Kogu Euroopat ühendavat võrgustikku seni polnud. Viimasel aastakümnel on rukki ja rukkitoodete tarbimine ning rukki viljelemine märgatavalt kahanenud, mis ühest küljest on tingitud rukki madalamast tootlikkusest võrreldes teiste laialtlevinud teraviljadega. Teisalt ei tea tarbijad piisavalt rukki toiteväärtusest ja heast mõjust tervisele,” ütles Ruve Šank. “Rukki kasvatamise ja rukkitoodete tarbimise edendamiseks on kavas rukkivõrgustikku hõlmata kogu rukkiketti alates taimegeneetikutest ja teistest rukkiuurijatest kuni toitumisspetsialistide ja pedagoogideni.”

FAO juures asuva teadusvõrgustiku ESCORENA platvormil on loodud ka infovahetus- ja suhtlemiskeskkond kõigile rukkihuvilistele.

“Rukist kasvatatakse Euroopa Liidus peamiselt Skandinaavias, Saksamaal ja Poolas, Ida-Euroopa riikidest Venemaal, Valgevenes ja Ukrainas. Maailmas kasvatakse rukist arvestatavas koguses ka Hiinas, Kanadas ja Ameerika Ühendriikides, üks suuremaid rukki importijaid on Jaapan,” ütles Ruve Šank.

Ruve Šanki sõnul oli kohtumisel juttu ka võrgustiku tegevust koordineeriva keskuse vajalikkusest ja sellest, et see võiks tulla Sangastesse. “Krahv Bergi innovaatilise pärandi hoidja Sangaste loss sobib selleks suurepäraselt, seda enam, et Sangaste vald on juba algatanud Sangaste lossi tallihoonete ümberkujundamiseks Eesti rukkikeskuseks.”

Tänavu 7.‒9. detsembrini Sangastes peetud kohtumisel osalesid Eesti, Läti, Ungari, Slovakkia, Saksamaa, Venemaa ja Valgevene esindajad.

Ületuleva aasta lõpus on kavas korraldada Sangastes 15 Kesk- ja Ida-Euroopa riiki ühendava Rahuleiva projekti aastakonverents koostöös Lätiga.

Vooremaa