Kuulutati välja hange kaheksa piirkonna naiste tugikeskuste teenusepakkujate leidmiseks

Novembris välja kuulutatud naiste tugikeskuste teenuse hankele esitati pakkumused teenuse osutamiseks kõikides maakondades. Edukaks tunnistati neist kuus pakkumust. Ülejäänud kaheksa piirkonna kohta kuulutati täna välja uus hange, teatas sotsiaalkindlustusameti kommunikatsioonijuht.

Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi juhi Olle Selliovi sõnul oodatakse uuel hankel osalema organisatsioone, kes on valmis pakkuma naiste tugikeskuste teenust Läänemaal koos Hiiumaaga, Järvamaal, Viljandimaal, Lääne-Virumaal, Võrumaal, Raplamaal, Jõgevamaal ja Valgamaal.

“Võrreldes varasema hankega on sisuliselt hanketingimused jäänud samaks, kuid oluline muudatus on see, et oleme lepingu perioodi lühendatud ühe aasta peale ja ka hinna osas oleme võrreldes varasemaga paindlikumad,” rääkis Selliov uuest hankest. 2017. aastast tuleb tugikeskuse teenuse kättesaadavus tagada maakondlikult ning hanke juures lähtutakse Euroopa Nõukogu soovituslikust kohtade arvust 10 000 elaniku kohta.

Novembris välja kuulutatud hanke tingimustele vastavaid pakkumusi oli kuus ja lepingud saab sõlmida teenuse osutamiseks Harjumaal, Ida-Virumaal, Tartumaal, Pärnumaal, Saaremaal ja Põlvamaal. Ülejäänud kaheksa piirkonna kohta esitatud pakkumused tuli tagasi lükata, kuna nende hind ületas hanke eeldatavat maksimaalset maksumust või ei vastanud muudele hanke tingimustele.

Teenusepakkujaid otsitakse 2017. aastaks. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 21. detsember. Riigihanke dokumendid leiab e-riigihangete keskkonnast riigihanked.riik.ee/register<https://riigihanked.riik.ee/register/>. Hanke viitenumber 181294.

Vooremaa