Lõuna Politseiprefektuur avab liiklusliini

Lõuna Politseiprefektuur avab 1. juunist liiklusliini, kuhu liiklejad saavad teatada neile silma hakanud liiklusrikkumistest. Liiklusliini numbrile 14900 oodatakse teateid eelkõige selliste rikkumiste kohta, mis politsei otsest sekkumist ei vaja, nagu ohtlikud manöövrid, punase tule alt läbi sõitmine, liikluseeskirjade rikkumine ülekäiguradadel vms.

Liiklusliini idee autori, Tartu politseiosakonna ülemkomissar Indrek Koemetsa sõnul soovib politsei anda liiklusliiniga korralikele liiklejatele võimaluse ise liikluse turvalisemaks muutmisel osaleda. “Seni on liikluskontrolliga tegelenud politsei. Nüüd peavad liiklejad arvestama, et neil hoiavad silma peal ka teised liiklejad,? ütles Koemets.

Liiklusliinile tulnud teate põhjal võetakse liikluseeskirju rikkunud auto valdajaga telefonitsi ühendust ning talle antakse teada, et tema poolt toime pandud rikkumist on märgatud. Seejärel kantakse rikkumine ka politsei andmebaasi.

Politsei liiklusliin on uus vorm politsei ?pehmeks? suhtlemiseks liikluses esinevate õigusrikkumiste ja muude häirivate tegurite põhjustajatega. Liiklusliiniga loodab politsei lahendada suure hulga vähemohtlikke liiklusrikkumisi, pakkudes rikkujatele alternatiivi menetluse ja karistuse kõrval.

Politsei on arvestanud ka riskiga, et kellelgi võib tekkida soov näiteks kättemaksuks valeinfot anda. Et selliseid olukordi vältida, küsitakse kõigilt helistajatelt ka nende endi nimesid, anonüümseid vihjeid arvesse ei võeta.

Liiklusliin töötab vaid Lõuna Politseiprefektuuri teeninduspiirkonnas asuvates maakondades (Jõgeva, Põlva, Tartu, Valga, Viljandi ja Võru). Liiklusliinile helistamine on paketipõhise hinnaga. Lisaks liiklusliini telefonile saab vihjeid liikluses toimunud rikkumiste kohta saata ka e-posti aadressile liiklus@louna.pol.ee.

AVE LILLEMÄE,
Lõuna Politseiprefektuuri
avalike suhete büroo juhtivspetsialist

blog comments powered by Disqus