Lõikuspeol vaadati filmi tööpäevahommikust Lembitu kolhoosis

Möödunud reedel Voore külalistemajas peetud omaaegse Lembitu kolhoosi töötajate lõikuspeol vaadati filmi ühe tööpäeva algusest selles majandis. Ülevaate piirkonna hetkeseisust ja tulevikuväljavaadetest andis kunagine agronoom, nüüdne Saare vallavanem Jüri Morozov. 

Film on hästi säilinud

Lõikuspeol näitas omavändatud filmi Toivo Kalling, kes töötas Lembitu kolhoosis metsaülemana. “Filmisin VHS-kaameraga tööpäeva algust majandis 1992. aasta 29. mail. Hommikuses saginas jäädvustasin inimesi, hooneid ja masinaid kolhoosi territooriumil, osa võtteid sai tehtud ka siseruumides. Muide, just  filmi tegemise aastal lõpetas Lembitu kolhoos oma tegevuse. Film on üsna hästi säilinud ja digitaliseerides sai seda veelgi nüüdisaegsemaks muuta,” rääkis ta.

Toivo Kallingu sõnul tekitas film lõikuspeol suurt huvi ja elevust. “Paljud koosolijad tundsid ennast või töökaaslasi ära. Mõne isiku või olukorra kohta tuli ka selgitusi jagada, sest toimunust on ikkagi paarkümmend aastat möödas,” lisas harrastusoperaator. Tegelikult oligi soov võimaldada endistel majandi töötajatel seda filmi vaadata üheks põhjuseks, mis ajendas Toivo Kallingut ja tema abikaasat, kunagist  Lembitu kolhoosi pearaamatupidajat Tiiu Kallingut pakkuma välja ideed korraldada lõikuspidu. 

Kokkutulnud tundsid huvi valla käekäigu vastu

Lõikuspeo avasõnad lausus kauaaegne majandijuht Vello Kana, kes praegu oma kodupõllul astelpajusid kasvatab. Sõna võttis ka Lembitus agronoomiametit pidanud Saare vallavanem Jüri Morozov. Ta ütles, et vaatamata ajastule, töötasid majandis enamasti vastutustundlikud ja võimekad inimesed, kes väärivad tunnustamist ja lugupidamist. “Mõnedki neist, eriti need, kes kolhoosiaja lõppedes nooremad olid, osalevad praegugi aktiivselt ühiskonna- ja majanduselus,” lisas omavalitsusjuht.

Morozov rääkis Saare valla arengust, aga ka probleemidest ja võimalustest neid lahendada. Iseäranis huvitusid koosolijad Voore piirkonna käekäigust ja noorteküla projekti edasisest arengust. Muusikaliselt sisustas kokkusaamist ansambel Teine mees, kus musitseerivad omaaegse Lembitu kolhoosi töötajad.

“Lõikuspeole kogunes üle neljakümne inimese,” ütles korraldamisele kaasa aidanud SA Saare Valla Aktiviseerimiskeskuse perenaine Eha Ant.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus