Linnajuhid arutasid Arukate akadeemiaga Jõgeva arenguga seonduvat

Neljapäeval kohtusid eakatest koosneva ühenduse Arukate akadeemia liikmed Jõgeva kultuurikeskuses Jõgeva linnapea Aare Olgo ning abilinnapeade Ants Prii ja Raivo Meitusega. Põhjalikumalt oli mõttevahetusel kõneaineks pensionäride päevakeskuse rajamine Jõgevale, teede ja tänavate korrastamine ja teised paikkonna arenguga seotud teemad.

Arukate akadeemia eestvedaja Asta Paeveeri sõnul ootavad paljud vanemaealised, et Jõgeval valmiks päevakeskus, kus oleks võimalik koos käia, omavahel suhelda, huviringide töös osaleda jne. Kõlas ka mõte, et päevakeskuses võiksid aktiivset tegevus leida ka eakamad mehed, kes samas vanuses naistega võrreldes rohkem koduseinte vahele istuma kipuvad jääma.

“Jõgeva päevakeskuse rajamine on kavandatud valmisnimekirjade Keskerakond ja Reformierakond vahel sõlmitud koalitsioonilepingus. Asukoha valikuks tuleb aga kaaluda erinevaid variante. Näiteks tulevikus, kui renoveeritakse Jõgeva põhikooli Rohu tänava koolimaja ja sinna koondub kogu õppetöö, oleks võimalik ehitada päevakeskus praegusesse Piiri tänava koolimajja,” märkis ta.

Jõgevamaa Pensionäride ühenduse juhatuse esimees Heino Ilves lisas, et päevakeskus sobiks  praegusesse Kaitseliidu Jõgeva Maleva majja. Abilinnapea Raivo Meituse hinnangul võiksid eakad ajutiselt koos käia Jõgeva kultuurikeskuse keldrisaalis, milleks tuleks jõuda kokkuleppele kultuuriasutuse juhtidega. “Päevakeskus peaks asuma ikka keset linna,” lausus Asta Paeveer

Arukate akadeemiasse kuulujad huvitusid ka tööhõivetemaatikast. “Töötus on Jõgeval madal. Selleks, et senisest enam inimesi ja eriti noori otsustaks töötada Jõgeval, oleks vaja rohkem kõrgemapalgalisi töökohti, mis tekiksid siis, kui ettevõtted Jõgeval majandustegevust arendaksid,” märkis linnapea Aare Olgo

“Arukate akadeemia kokkusaamistel käib erinevaid külalisi, kellelt kõigilt midagi huvitavat ja kasulikku kuuleme. Oluline oli saada infot Jõgeva linna käekäigust praegu, kaugemas ja lähemas tulevikus. Kes soovis, sai oma mõtteid välja öelda. Sageli kooruvad kõige paremad lahendused just läbi diskusioonide,” ütles Jõgeva aukodanik Asta Paeveer

“Minu arvates on tänane Jõgeva linna juhtkond jõudnud lühikese ajaga palju korda saata. Remonditud ja korrastaud on tänavaid, paigaldatud pinke. Eriti meeldiv oli kuulda, et seoses põhikooli renoveerimisega saab nüüdisaegsed ruumid Jõgeva linnaraamatukogu,” märkis teenekas ajalooõpetaja, samuti Jõgeva aukodanik Heino Veskis.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus