Vajatakse Jõgevale eramajale fassaadi plaatide paigaldajat. Paigaldus vuugita. Tel 5563 5248.

Vajatakse Jõgevale eramajale fassaadi plaatide paigaldajat. Paigaldus vuugita. Tel.5563 5248.