Teen enamikku ehitus- ja tisleritöid oma tööriistadega. Töö kiire ja pausideta. Tel 505 3623

Teen enamikku ehitus- ja tisleritöid oma tööriistadega. Töö kiire ja pausideta. Tel 505 3623