Teen enamikke ehitus-, puu- ja metallitöid oma tööriistadega. Vundamendist korstnani ja mööblist trepini. Tel 505 3623.

Teen enamikke ehitus-, puu- ja metallitöid oma tööriistadega.
Vundamendist korstnani ja mööblist trepini. Tel 505 3623.