Ohtlike puude langetamine, hekkide pügamine, viljapuudehooldus, muru niitmine, päikeseparkide hooldamine, puude hoolduslõikus ja istutamine. Tel 5373 8992, http://www.cmtou.ee.

Ohtlike puude langetamine, 
hekkide pügamine, viljapuude
hooldus, muru niitmine, päikeseparkide hooldamine, puude hoolduslõikus ja istutamine.
Tel 5373 8992, http://www.cmtou.ee.