Lehtpuulankide raie õiguse – ja kasvava võsa ost. Võsa kompleksteenus. www.ruutest.ee. Tel 5569 9797.

Lehtpuulankide raie õiguse – ja kasvava võsa ost. Võsa kompleksteenus. www.ruutest.ee. Tel 5569 9797.