Küsitlus: Kui kerge või raske on noorel inimesel Jõgevamaal suvevaheajal tööd leida?

Jüri Vooder, Kasepää vallavanem: Meie vallas pakutakse noortele juhutöid. Näiteks rohimine, kurkide korjamine, kõplamine. Tähtis on tööd teha ning tööd mõista. Tutvuste kaudu on võimalik saada paremat tööd. Minu poeg käib juhutöödel. Maaoludes on keeruline tööd leida, sest ettevõtlus on vähem arenenud. Linnas on rohkem tööd: jäätisemüüjad, ajalehepoisid jne. Noorena osalesin töö- ja puhkelaagrites, mis olid toredad. Tänapäeva noored aga sellist tööd teha ei taha.

Anti Orav, Põltsamaa Felixi peadirektor:

Felix võtab lähipäevil tootmishooajaks tööle 150 inimest, mida on rohkem kui meil palgalisi. Töölesaamine sõltub inimese tahtmisest. Karta on, et mitmel pool mängivad rolli kontaktid ning tutvused, aga meie firma puhul see nii ei ole. Linnades on rohkem võimalusi tööd leida juhil ja spetsialistil, hooajatöölisega on nii ja naa. Punasel ajal käisin ma ka puhke- ja töölaagrites. Registreerunute arvu järgi otsustades on laagrid uuesti moodi tulnud. Kokkuvõtvalt võib öelda, et kel on töötahe, see leiab tööd.

Aimar Arula, Põltsamaa Ühisgümnaasiumi direktor: Arvan, et õpilased saaksid tööd rohkem teenindusettevõtetes. Jõgevamaal neid muidugi palju ei ole. Ma ei usu, et õpilasi lastakse liinitööle, erandiks on Felix, kus noored panevad kurke purkidesse. Suur tõenäosus on noortel saada tööd ettekandjatena. Õpilaste töölevõtmine on ju tööandja jaoks problemaatiline, sest seadusandluse järgi on lastele ette nähtud lühendatud tööpäev ja peab olema ka lapsevanema luba. Tutvustel on oluline roll töö otsimisel. Lihtsam on tööle rakendada sugulast ja tuttavat kui täiesti võõrast inimest.

Ise käisin noorena peete kõplamas ja metsa istutamas.

Erki Teder, Jõgeva linna haridustöö peaspetsialist

Jõgeva linnas konkreetselt on küllalt vähe pakkumisi. Ainus töökoht, mis mina tean, on töölaager kolmeteistkümne- kuni kuueteistkümneaastastele poistele, kuid seal on ainult kuusteist kohta ja seda on minu arvates küllalt vähe.

Eks noored peavad ise otsima. Kui ise midagi leiavad, siis on hästi, kuid eriti ei pakuta. Olen küll kuulnud, et noored otsivad tööd, kuid pole kuulnud, et keegi oleks mingi püsiva sissetulekuga koha leidnud. Minu lapsed on alles eelkooliealised ja nemad veel tööd ei otsi, kuid arvan, et tulevikus tekib ka neil see probleem.

Toivo Tõnson, Põltsamaa vallavanem

Oleneb noore enda soovist ja tahtmisest. Kui tahad, siis ikka midagi leiab. Aga see sõltub vanusest ja sellest, millist tööd tahetakse leida. Võimalusi piiravad ju ka tööseadused, mis keelavad teatud vanuses noortel lepinguga töötada. See raskendab noortel püsiva töökoha leidmist. On ju ka töölaagrid, näiteks Felix pakub mingeid võimalusi.

Aga eks noored peavad ikka ise tööd küsima, ega keegi ei oska neile muidu pakkuda. Põltsamaa piirkonnas on küll pakkumisi, kuid see, kas noor sellele töökohale saab oleneb temast endast.

Alo Alt, Jõgeva Ühisgümnaasiumi abiturient

Kindlasti on raske tööd leida. Ma olen ka ise otsinud, kuid mitte väga tulemusrikkalt. On küll selliseid töökohti nagu näiteks marjakorjamine ja muud sellised, kuid need on rohkem aja sisustamiseks. Raha teenida sealt küll ei õnnestu. See on pigem nagu orjatöö. Rabad hullult tööd, aga sissetulek praktiliselt puudub. Ega noorte töökohtadele Jõgevamaal keegi eriti ole mõelnud.

Küsitlesid EEVA PAJUMÄGI ja BIRGIT KASTEPÕLD

blog comments powered by Disqus