Kuremaal kõlas Euroopa Liidu maade laululooming

 

Möödunud neljapäeval oli Kuremaa lossi peeglisaal kaunistatud Euroopa Liidu riikide lippudega.  Siin korraldatud laulufestivalil “Euroopa Liit laulab” osalesid kooliõpilased ja lasteaialapsed mitmest Jõgevamaa paigast.  

Muusikasündmuse algatasid ja korraldasid Europe Direct Jõgeva Teabekeskuse  töötajad Astrid Paulus ja Vahur Kukkkoostöös Jõgeva maavalitsusega.

Toonitamaks rahvuskultuuride väärtustamist Euroopa Liidus, avas festivali Kalevipoeg, keda kehastas Tabivere vallavolikogu esimees ja Jõgevamaa Koostöökoja juhatuse esimees Kalev Kurs. Tema tutvustas ka kollektiive ning kuulutas välja nende etteasteid. Esinejaid ja publikut tervitas ka Jõgeva maavanem Viktor Svjatõšev. 

Kodupaik lähedane  

Esimesena esinesid noorimad lauljad. Kuremaa lasteaed-algkooli lasteaialapsed laulsid Kersti Kuuse “Eesti naljalaulu” ning esitasid laulumängu “Lilli korjamas”.

“Valisime eesti laulud, sest oma kodupaik ja sünnimaa on ju lastele eriti lähedane,” ütles juhendaja Maire Baida.  Jõgeva aleviku lasteaeda esindasid Karl Kustas Kalev, Triin Saetalu, Cäthy Ratassepp, Kertu Kilkmees, Kristofer Frank  ja Helerin Trestip.

Samas koosseisus ansambel esines ka hiljutisel lasteaia laulupäeval. “Laulmine läks hästi,” kinnitas lasteaia juhataja Katri Haaviste. 

Solistina  astus publiku ette  nii Jõgeva kandis kui juba kaugemalgi tuntud laulupoiss Oskar Säärits.        

Festivalil kõlasid mitmetes  Euroopa Liidu maades loodud laulud ja neid esitati ka võõrkeeltes.

Näiteks Pajusi neiud Kristina ja Karita Lepiste laulsid  Rootsi ansambli ABBA kuulsaks lauldud “Waterlood”. “Meie valisime raamatust “Rahvaste laule” välja saksa- ja itaaliakeelsed populaarsed laulud,” ütles  Torma lastekoori  dirigent  ja muusikaõpetaja Mare Talve. 

Oma maakonna eurovisioonikene

“Ettevalmistusi Kuremaa laulufestivaliks alustasime pärast Mustvees toimunud laulukonkurssi “Peipsi ööbik”. Repertuaari polnud just kerge valida. Ühise arutelu tulemusena otsustasime laulda  soome laulu  “Taivas on sininen ja valkoinen” ja ansambli ABBA esitatud “I have a dream”, mida esitasime küll eesti keeles,” ütles Mustvee Gümnaasiumi tütarlasteansambli juhendaja Reet Pappe.  Festivali nimetas ta oma maakonna eurovisioonikeseks.        

“Tore oli kuulda rõõmsaid ja vahvaid laule, millest paljud on  tuntud heliloojate kirjutatud.  Näiteks esitas ansambel “Paunvere  Piigad” Eric Claptoni loomingut,” rääkis Jõgeva muusikakooli  direktor Merike Katt  ja  avaldas arvamust, et festival “Euroopa Liit laulab” võiks kujuneda  traditsiooniks. 

Preemiaekskursioon tuleb kindlasti 

“Algsest plaanist selgitada välja edukamad loobusime, sest kõik lapsed ja noored esinesid väga tublilt. Pealegi on erinevas vanuses lauljaid keeruline ühe mõõdupuuga hinnata.

Idee korraldada preemiaekskursioon Tallinna, tutvuma sealsete Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi riigiasutuste ja mitmete vaatamisväärsustega on aga jõus.  Kes viiekümnekohalisse bussi kohad saab, jääb iga kooli otsustada,” rääkis sündmuse korraldaja Astrid Paulus Europe Direct Jõgeva Teabekeskusest.  

Iga osaleja sai Astrid Pauluselt ja Vahur Kukelt   kingituseks ka Euroopa Liidu  teemalisi meeneid.   Samuti sai kaasa võtta rohkesti teemakohaseid trükiseid.  Külalisena esines muusikasündmusel Torma kammerkoor, kus laulab ka  Astrid Paulus.

Festivalil  “Euroopa Liit laulab” olid esindatud

Kuremaa lasteaed-algkool, juhendaja Maire Baida

Jõgeva aleviku laseteaed “Päikesejänku”, juhendajad Eha Niglas ja Marju Kattel

Torma lastekoor – juhendaja  Mare Talve

Jõgeva Ühisgümnaasium – juhendaja Karin Luik

Mustvee Gümnaasium, juhendaja Reet Pappe

Mustvee Vene Gümnaasium – juhendaja  Jelena Putškova

Jõgeva Muusikakool, juhendaja Eha Niglas

Jõgeva Muusikakooli ansambel, juhendaja Merike Katt 

Pajusi duetti Kristina ja Karita Lepiste juhendab Merle Nisu

Ansamblit “Paunvere Piigad”  juhendab Maret Oja

Oskar Sääritsa juhendaja on  Riina Lind

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus