Kunstijüngrid kuulutasid oma Aasta Emaks Aita Saksingu

MTÜ Kunstijüngrid on projektipõhine mittetulundusühing, mille põhieesmärgiks on laste ja noorte loomingu väärtustamine. Ühingu tegevus toimub kahe asutajaliikme ja vabatahtlike toel. Lisaks oleme me saanud abi firmajuhtidelt ning toetust omavalitsuste tasandil. Kunstijüngrite tegevus on tihedalt seotud Jõgeva Kunstikooliga. Lisaks kunstikooli õpilastele ja õpetajatele oleme teinud tõhusat koostööd ka lastevanematega.

Koostöö väärtustamise, tihendamise ja arendamise nimel otsustas MTÜ Kunstijüngrid üldkogu möödunud aasta novembris hakata välja andma mõningaid tiitleid, et jagada tunnustust neile, kes on aidanud meie eesmärke ellu viia. Tiitli saajatena on eelistatud Jõgeva Kunstikooli lapsevanemad, kuid pole välistatud ka tiitli andmine neile, kelle lapsed kunstikoolis ei õpi. Tiitli saaja valib välja kunstijüngrite üldkogu ja tiitli omistamisel antakse tiitli saajale üle vastav tunnistus.

Mullusel isadepäeval andis MTÜ Kunstijüngrid välja oma esimese tiitli ? Kunstijüngrite Aasta Isa Tiitli 2003. Seoses emadepäevaga andsime me möödunud pühapäeval välja oma teise tiitli ? Kunstijüngrite Aasta Ema Tiitli 2004, mille omanikuks sai Jõgeva Kunstikooli lapsevanem Aita Saksing.

Aita Saksing on toetanud nii firmajuhi kui ka eraisikuna mitmeid Jõgeva Kunstikooli ja MTÜ Kunstijüngrid projekte. Ta on olnud pikka aega Jõgeva Kunstikooli hoolekogu liige ja osalenud vabatahtlikuna Kunstijüngrite poolt korraldatud III Eelprofessionaalse Kunsti Festivali meeskonna töös. Oma positiivse ellusuhtumise ja hingest tulevate heade soovidega on Aita Saksing igati kaasa aidanud laste ja noorte loomingu väärtustamisele kui ühele ilusale võimalusele ühiskonna väärtushinnangute kujundamisel.

Aitäh sulle veelkord, Aita!

ANNE NURMIK,
KATRIN TAMM,
MTÜ Kunstijüngrid asutajaliikmed

blog comments powered by Disqus